Блок-оператори за взимане на решение: Select Case

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Изберете правилния условен израз за сравнение в блок-оператор Select Case
Case Is
Case To
Case To Is
 
В блок-оператор Select Case, условните изрази се задават с оператор Case
Вярно
Не вярно
 
Блок-оператор Select Case завършва с оператор 
End Select
End Case

Въпроси и отговори

  • Защо 6001 не се обработва?

    Румен Драганов:

    При така коригирания оператор selece case сумите се обработват от 3501 до 6000 включително, а след това по-големи от 6001. Самото число 6001 не се обработва. Вероятно знакът трябва да е по-голямо или равно на 6001. А може и по-голямо от 6000.

    Димитринка Вълкова:

    Точно така. За се провери и числото 6001, в  Select Case, задължително трябва да се запише >=. Благодаря!