Типове данни (Data types). Какво означава Variant Data types ?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Променлива Variant съхранява САМО един тип стойности
Твърдението НЕ е вярно
Твърдението е вярно
 
За да проверим как VBA е определил променливата, използваме инструмента
Quick info
Quick step
Нито едно от изброените