Работа с файлове и директории. Кодиране на текстови данни UTF-8

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво означава кодиране на данните UTF-8 ?
Стандартизирано кодиране на печатимите символи с цел да се представят и други азбуки, освен латиницата. Поддържа кирлица, китайски и практически всички световни езици.
Криптографска техника с цел предпазване от неправомерен достъп.
Рядко използван стандарт за кодиране на текстови данни, който само усложнява живота на програмиста.
 
Коя е командата или функцията връщаща името на текущото дисково устройство:
Няма такава команда.
curDrive ( )
curDisk ( )
 
Какви режими за работа с файл има във VBA ?
За четене и за запис
Оптимизиран и неоптимизиран
Защитен и свободен
 
Какви видове файлове са определени във VBA ?
С последователен и с директен достъп
Текстови и не-текстови
 
Коя е командата за смяна на текущото дисково устройство ?
chDrive( )
chDevice( )
chDisk ( )
 
Коя е текущата директория, когато се стартира програма на VBA ?
Директория My Documents
Главната директория на първото дисково устройство
Директорията, където се намира Екселския файл съдържащ програмата
Директория MS Office

Въпроси и отговори

 • Защо записахме "готовия" файл?

  Румен Драганов:

  В действителност, четенето от текстов файл не променя нищо в него. В този смисъл записаният "готов" файл не би трябвало да се различава по нищо от изходния файл. Просто се учим да записваме файл? Може би беше добре да запишем екселската таблица, защото там направихме промените.

  Димитринка Вълкова:

  В този урок показвам как се "четат" текстови файлове, които имат различен формат на кодиране. Много софтуерни програми експортират текстови файлове като записват т.нар. header в началото на файла. Когато текстовият файл се отваря с Notepad, този header не се вижда, но когато се импортира в Excel, тогава той създава проблеми, с които лично съм се сблъсквала. В урока показвам как да се премахне този header, а след това показвам как се записва обработения текстови файл, т.е. още възможности :-). Разбира се в упражнението към урока, може да допълните и инструкции, които записват екселския файл. Надявам се, че отговорих на въпроса Ви, но ако имате още въпроси, пишете ми!

  Румен Драганов:

  Благодаря! Всъщност разбирам, че записаният файл е "почистен" от header-a. Все пак аз съм от времето, когато текстовите файлове имаха само текст. И можеха да се създават само с клавиатура и операционна система DOS.

  Димитринка Вълкова:

  Така е, информационните технологии се развиват :-)

 • Как да проверим кои са специалните символи на произволен текстов файл?

  Деница Григорова:

  Тази променлива която дефинирахме UTF8HEADER винаги ли ще съдържа точно тези символи, или всеки текстов файл кодиран в UTF8 има уникален header?

  Димитринка Вълкова:

  Здравейте, въпросът е много общ и в същото време интересен, за което благодаря! По принцип символите зависят от кодирането. За кодиране UTF-8 това са стандартните символи. Но зависи и от различните версии. Може да проверите, ако отворите текстовия файл с Notepad ++, безплатно приложение за Windows, което има много богати възможности, включително и различни режими за данните, в които може да видите символите в хедъра. Аз лично предпочитам режима на 16-ното представяне. Надявам се, че успях да отговоря. Пишете, ако имате още въпроси и конкретни примери.