Допълнения към урока
Учебна програма VBA за Excel
4. Елементите на VBA - променливи ( Variable ), константи, ( Constants ), масиви ( Arrays ), типове данни ( Data types )