Видео слоеве и взаимодействието между тях

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да се превърне част от нашия монтаж в композитинг, е нужно да създадем слоеве.
Трябва и да накараме тези слоеве да си взаимодействат.
На отделните видео тракове се слагат едно над друго, нашите изображения за постигане на крайния ефект.
Изображенията имат приоритет едно над друго.
Всяко поставяне на по-горен трак е доминиращо над по-долните тракове.
За да накараме две и повече изображение да си взаимодействат, трябва те да имат някаква видимост един към друг.
Такава видимост може да бъде естествена, ако изображението, което поставяме има някаква прозрачност.
Може да бъде изкуствено създадена, с помощта на различните методи на "Premiere Pro".
Естествена прозрачност носи названието "alpha" канал.
Това е такъв канал в изображението, което носи информацията за прозрачността на това изображение.
"Premiere Pro" може да вижда този канал и ще покажа какво представлява той.
Вкарахме в монтажа лого на "Adobe Premiere Pro".
Предварително съм го подготвил и има вграден в себе си "alpha" канал.
Зареждам го "source monitor".
В настройките на монитора има "alpha".
Mоже да видим "alpha" на това изображение.
Какво представлява? Tам където е бяло е непрозрачно, там където е черно е прозрачно.
Според това в този канал дали е бяло - ще покаже изображението; или ако е черно - ще го открие към долния/ долните слоеве.
Ето как изглежда в нашия монтаж.
Логото е прозрачно към долния слой.
Как може да създадем изкуствена прозрачност на слоя? Има различни филтри, които ни помагат за това.
Един от тях е "motion" филтъра.
Когато натисна върху него, се появяват "onscreen controls".
Ще променим размера на видеото и неговото положение.
Открива се и долния слой, който е под него.
По този начин накарахме три слоя да си взаимодействат.
С този бутон ще занулим "motion" ефекта.
Другия вариант е с прозрачност.
Запомнете тя винаги по подразбиране е анимирана.
Затова ако искате да получите статичен ефект, трябва да изключите тази анимация.
Намаляйки тази прозрачност, караме този слой да взаимодейства с по-долните слоеве.
Друг начин е с режимите за смесване.
Ако включим друг режим, накарахме изображението да взаимодейства с долното такова.
Сменям на нормалния режим на смесване.
Възможно е да постигнем ефект на смесване и с други филтри.
Най-семплия е "crop".
Когато натиснем се появяват неговите "onscreen controls".
Ето как отново накарахме да взаимодейства с другите слоеве.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как създаваме нов видео слой?
Като поставяме видео на по-горен или по-долен видео трак
Като прилагаме на видеото ефект
Като поставяме ново видео на същия трак