Регулиране на звука с Audio Clip Mixer

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
При прецизен аудио микс, аудио "envelopes" не винаги са най-удобния начин за коригиране силата на звука.
Те действат в много малък диапазон, който трябва да предаде много стъпки от аудио силата.
Дори когато действаме с помощта на натиснат "ctrl" или "command" (macOS), не винаги това нещо е много удобно.
Инженерите от "Adobe" са измислили по-прецизен начин - "audio clip mixer".
Kорекциите на силата на звука са представени с плъзгачи.
В зависимост от това къде се намира клипът, за всеки един се появяват плъзгачи и има измерители за силата на звука.
В момента имаме клипове на 1-ви и 4-ти канал.
Другите два плъзгача не са активни, защото другите два канала нямат аудио.
Тук има аудио само на 4-ти канал - само тук има плъзгач.
Връщам се по-рано има само на 2-ри и 3-ти канал, съответно имат и плъзгачи.
Плъзгачите отчитат силата на звука, която коригирахме в миналия урок с "envelope".
В началото само на втори трак, където има аудио, само там има плъзгач.
Ако се върнем съвсем в началото, там няма никакво аудио.
Съответно не се показват аудио клип миксери и плъзгачи.
Ще разгледаме какви възможности има аудио клип миксера.
След това ще го приложим на практика, какво представлява отгоре надолу.
Тук колелцето регулира панорамата.
Тоест - дали аудиофайловете да се чуват вляво или вдясно.
Има бутони за "mute" и "solo".
"Write keyframes" - възможността да правим оттук анимация.
Ще погледнем как изглежда напред в урока.
Има плъзгач, който определя силата.
Вдясно от него е измервателят на тази сила.
Под плъзгача се намира стойността, на която е настроен.
Когато пусна на "play" под измервателния уред се мери стойността на пикът, който е най-висок за момента.
Най-отдолу: името на трака, с името което е зададено от нас.
Може и да го преименуваме.
"FX1" "FX2" "FX3" Ще разгледаме 4-ти канал, където направихме една анимация.
Забележете плъзгача - отчита анимацията, която сме направили в "envelope".
Погледнете отново.
Чуйте скока надолу и в последствие - плавното затихване.
Как може да използваме този клип миксер? Ще се съсредоточим върху музиката от 1-ви трак.
Тук е нейният плъзгач.
Хващаме го и затихваме с 6 dB.
Ето какво става, когато пусна плъзгача: измества се с 6 dB.
Оттук мога да му задам точна стойност - 0 dB.
"Evelope" се премести отново.
Пускам на "play".
В момента, в който спрем, се променя силата.
Важно качество на "audio clip mixer" е, че може да записваме анимация с него.
Включвам бутонът "write keyframes".
Той дава възможност да записваме "key frames".
Kогато пуснем на "play", може да сменим силата на аудиото.
Спираме.
В силата са записани всички корекции, които направихме с плъзгача, докато видеото беше пуснато на "play".
Запомнете нещо важно.
Когато спрем записването на промените на силата, плъзгачът се връща в първоначалната стойност, от която е тръгнал.
Това се забелязва в "envelope".
В края, плъзгача се връща обратно на 0 dB, от където започна.
Трябва да внимавате за това нещо.
Решението е просто.
След края на записа селектираме последния "keyframe" и просто го изтриваме.
Параметър, който също може да записваме по същия начин е "панорамата".
Не я виждаме, тъй като е включен "envelope" за силата.
Когато включим "envelope" за баланса, се показа анимацията, която записахме току-що.
Натискам "undo".
Ако оперирането в реално време е твърде стресиращо за вас, има и друго лесно решение.
Намирате мястото, от където искате да тръгне анимацията.
Създавате точка на силата в него.
Връщаме "envelope", за да проследим силата.
Ето, създадохме точка.
Отиваме на следващо място, където ще затихнем с -9 dB.
Малко по-напред в музиката.
Ще натисна "ctrl" / "command" и правя още една точка.
Отивайки малко по-нататък, ще се върна на 0 dB.
Ето как направихме анимация.
Изключихме анимацията.
Оставихме "playhead" между два "keyframe".
По този начин променяме силата само между тях.
Отиваме в началната секция, за да променим само силата.
С помощта на клип миксера може много по-фино да коригираме аудиото.
В същото време визуално ни показва как се прилагат нашите корекции.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво регулира Audio Clip Mixer?
Силата и панорамата на отделните клипове
Силата на отделните канали в един аудио клип
Силата на отделните аудио тракове