Съвместна работа с Photoshop

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще научим как да направим заглавен "title" за нашия филм.
За целта ще използваме "Photoshop" и ще видим неговата интеграция с "Premiere Pro".
От менюто "file" на "Premiere Pro", опцията "new", виждаме че може да създадем "Photoshop" файл.
В отвореното подменю, виждаме че по подразбиране "Premiere Pro" създава "Photoshop" файл с размерите на нашия проект.
Натискаме OK.
Дава се възможност къде да запиша този файл.
Кръщавам го "заглавие".
Запазвам.
С натискане на "запази", се отваря директно "Photoshop".
Празен екран, на който може да създадем нашите графики, които в последствие да използваме в "Premiere pro".
Избирам "text tool".
Тези кадри са от филма на Христо Симеонов, "Пауза".
От менюто със слоевете, с десен бутон натискам върху новосъздадения текстов слой.
Най-долу виждаме опция "3D extrusion from Select layer".
С опцията ще му придадем дълбочина и ще го поставим в псевдо 3D пространство, за да може в последствие, да го интегрираме с нашия начален кадър.
Включва се "orbit tool", с който може да променим перспективно нашата гледна точка.
Нагласяме нашата перспектива.
В момента, в който създадохме 3D слоя, се отвори 3D менюто.
В него са настройките за цялото 3D работно пространство.
Натискаме върху пауза и по-горе се показват опциите за неговата дълбочина "extrusion depth".
Ще намаля малко, защото е много дълбок надписа.
Например, 25.
Настройваме осветлението падащо върху нашия надпис.
защото осветлението в нашия пръв кадър е от друга посока.
Променяме на осветлението, спрямо оригиналния кадър, за да наподоби естественото осветление в кадъра.
Засилваме леко светлината.
По този начин постигаме по-добра интеграция.
Нашите букви са много назъбени.
Това е така, защото те са 3D обект.
За да постигнем тяхното финално качество, трябва да ги рендерираме.
Това става в 3D менюто, най-долу е опцията "render".
Надписът се сметна.
Достатъчно е да натиснем "save" и да се върнем в "Premiere Pro".
Всичко което направихме във "Photoshop", вече се е обновило тук.
Поставяме заглавието на "timeline".
Заглавието е разположено малко по-високо, отколкото бихме искали.
Селектираме го, "effect controls", "motion".
С появилите се "onscreen" контроли го преместваме на нужното място.
Искам да изглежда така, че надписа е стъпил на пътя зад колата.
Трябва да направим една маска, с която да скрием буквите "P" и "A" зад капака.
От ефект менюто избираме "opacity", което дава възможност да създадем маски.
Избираме "free-form" маска и започваме да очертаваме.
"softness" на маската е много голям, ще го намаля от менюто - "feather".
Ето как надписа седи на заден план, много по-естествен.
Може да сложим един цветен коректор.
От менюто "effects", избираме "three-way color corrector" Достатъчно е в средите малко да го стоплим.
Може и в сенките малко.
Надписът изглежда наистина като част от нашата сцена.
Ще направим кратка анимация за първоначално появяване на нашия надпис.
Нашият кадър започва с една клапа.
Тази клапа и минаващата ръка ще открият този надпис.
Това става много лесно.
С анимиране на вече готовата ни маска.
Включваме анимацията на самата маска и създаваме ключ тук.
Връщаме се един кадър назад.
Селектираме точките.
Преместваме ги.
За целта на това обяснение няма да сме твърде прецизни.
Готови сме с нашата анимация.
Може да погледнем какво се е получило.
Ето как се появява нашия надпис.
Скриваме края му с една плавна преливка.
Нашия заглавен "title" е готов.