Какво предстaвлява колор грейдинга?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Нека уточним какво представлява "color grading".
Това е процес на промяна на цветността и яркостта на изображението.
Води до коригиране на техническите несъвършенства на материала.
Обогатяването му е с цел постигане на максимално художествено въздействие.
Коригиране на яркостта на видеото, така че да влезе в определени технически граници.
Коригиране на някои технически несъвършенства, възникнали от сбъркана цветна температура на камерата по време на снимки.
Процесът "color grading" е много по-задълбочен.
Основната му цел е постигане на по-силно визуално въздействие на картината.
Обогатяване на цвета за общата идея на визуалното произведение.
Софтуерът разполага с богати средства за постигане на подобно въздействие.
Филтрите, които помагат за това са разположени в 3 групи.
Едната група е "adjust".
Главната група се нарича "color correction".
Третата група се нарича "image control".
Основната и най-важна част от тях се намира в "color correction".
В този модул ще разгледаме основните им.
В процеса на по-нататъчната работа ще откриваме нови неща, с които ще развием уменията ви в този аспект на работа.
Процесът по "color grading" започва с чисто технически задачи.
Например, с оправяне на общия контраст на картината.
Следва изравняването на цветностите.
Тук ми показва кадър със сбъркана цветна температура.
Софтуерът се справя с този проблем по автоматичен начин.
Визуалното произведение е съвкупност от кадри.
"Color grading" не е изолиран процес в един отделен кадър и постигане на висока художествена стойност само в този кадър.
Той има за цел да изгради последователна свързаност, между отделните поредици от кадри.
Трябва да изравним кадрите един към друг.
След като се достигне първичен баланс между отделните кадри, следва балансиране в самите кадри на отделните части.
Това се нарича вторична корекция ("secondary grade").
В него отделни части на изображението се балансират по отделно, както и отделни цветове се обработват по определен начин.
На помощ идват маските, които вече сме разгледаждали.
С помощта на коригиране на яркост и цветност, се насочва вниманието към нещо конкретно в изображението.
Още един процес може да бъде постигането на специални ефекти.
Например, монохромна картина, или черно-бяло изображение.
Също така и смяна на определен цвят в изображението, с цел постигане на специален ефект.
Оставяне на определен цвят в изображението.
Както например, ако сте запознати, с филмите "Sin city.
Още един вариант: промяна цветността на определени цветни въздействия.
"Color grading" има широк спектър от въздействия върху картината.
Всички те ни помагат да разкажем по-добре историята.
Използваме различни инструменти, групираме ги, прибавяме и малко фантазия.
С помощта на "color grading", се получават много по-въздействащи визуални произведения.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви обработки се правят върху видеото при колор грейдинг процеса?
Обработва се цветността на видеото
Променя се скоростта на видеото
Повишава се разделителната способност на видеото