Организиране на микса със субмикс тракове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще да разгледаме следващото по-високо ниво за сумиране на аудио траковете при аудио микс.
Това е създаване на субмиксове, които след това се миксират в "master track" за финално мастериране и за постигане на готовия микс.
В миналия урок създадохме събмикс, за да видите част от настройките на трак миксера.
Сега ще видим как се използва.
Първо ще обясня какво представлява субмикса.
Субмикс е един отделен трак.
Създадените аудио тракове, които носят абревиатурите А1, 2, 3, 4 - колкото сме създали.
След това се разполагат субмиксовете в "timeline".
Нека създадем още един.
Десен бутон, "add audio submix track".
Ето ги субмикс 1, субмикс 2.
Най-долу на "timeline" се разполага "master track".
Субмикс е аудио трак, на който не може да поставяме аудио клипове.
Той дава възможност оперативните аудио тракове да бъдат насочвани към него, за да могат да бъдат контролирани с един плъзгач.
Цялостно се контролира тяхната сила и панорама.
Към тях могат да бъдат прилагани наведнъж цялостни аудио ефекти към повече от един трак.
По този начин облекчаваме аудио микса ни, защото свеждаме броя на миксираните тракове до няколко групи, които са полезни за нас.
В нашия монтаж имаме четири аудио трака.
Те лесно могат да бъдат обединени до две групи.
В едната е музиката.
В другата са аудио ефектите.
Субмиксовете могат да се приемнуват.
Ще кръстим първия субмикс "music submix".
Втория ще кръстим "FX submix".
Как може да насочим отделни тракове към тези субмискове? От това меню може да изпратим нашият трак с музиката в "music submix 1".
Трите трака с ефектите ги насочвам към "FX submix 2".
Ще видим какво е действието на "submix" траковете, ако намалим силата на музиката.
Пускайки на "play" не звучи музика.
Връщам се в началото.
Тук звучат само ефекти.
Нашата музика вече не влиза.
Плавно може да извадим тази музика.
Същото се отнася за ефектите.
Ето как с един плъзгач ще намаля изцяло и наведнъж всичките ефекти.
Ето в тази част звучаха 3 аудио ефекта наведнъж.
Намалихме всичките.
Да повторим още един път.
С този начин балансираните поотделно аудио ефекти в микса, може глобално да ги намалим или усилим още.
Това е ако преценим, че има нужда ефектите да присъстват по-силно в нашия микс.
Слагам на нула нашите два субмикса.
Изходите на тези са субмиксове отиват в мастера.
Т.
е.
тези 2 субмикса вече се миксират в мастер трака.
На тях може да бъде записвана анимация.
Ако отворя размера на "submix track" в него може да бъде записвана анимация в силата на звука.
При записването на анимация важат всички различни режими за запис.
Когато регулираме силата и правим анимация на отделните групи от тракове и субмиксове, финалното сумиране се извършва в мастер трака.
"master track" е финалната инстанция за аудио микса.
В него се сумират всички тракове и субмиксове за постигане на финалния микс.
Може да регулираме силата на звука на "master track" която се отразява на крайния резултат.
Т.
е.
ние мастерираме финалния резултат
за финалното коригиране на някои леки скокове в силата, които се получават при сумираните компоненти на микса.
На "master track" може да приложим ефекти, които коригират и да балансират нашия финален микс в определени параметри .
Силата на "master track" също може да бъде анимирана.
Когато го отворим има промяна за силата.
Тук също действат различните режими за записване и възпроизвеждане на записаната анимация.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е приложението на субмикс траковете?
За едновременно коригиране на няколко трака, които са насочени в субмикса
Създава варианти на финалния микс
В тях се нареждат помощни аудио клипове