Коригиране на аудио честотите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Сега ще ви покажа един много полезен филтър.
Това е филтъра еквалайзер.
Той дава възможност честотно да коригираме нашето аудио.
Нека поставим тази част с ефектите - входна и изходна точка.
Ще засилим в тази част ефектът от затварянето на вратата.
Направих ефектът на две части.
На втората част ще направя корекция с еквалайзер.
Този ефект се намира на "аудио трак 3".
Нека приложим еквалайзера на "аудио трак 3".
Той се намира в категорията "filter and EQ".
С двойно натискане отваряме неговия интерфейс.
В горната част на интерфейсния прозорец е разположено графичното изражение на нашата корекция.
Долу са написани честотите, в които човешкото ухо има чуваемост към аудио сигнала.
Реалната чуваемост на човешкото ухо варира според отделните хора.
Може да се обобщи в границите на около 40 Hz в ниските честоти, до 18 kHz във високите честоти.
Голяма част от хората чуват и по-малък диапазон от тези честоти.
Тази графика ще ни покаже промяната, която ще направим върху всяка от тези честоти.
Между 0 Hz и 22 kHz.
Може да променим всяка от честотите, като я усилим с 20 dB или я затихнем с 20 dB.
Това е максимума за този филтър.
В долната част са разположени параметрите, с които ще контролираме честотната промяна върху аудиото.
Разделени са на пет банда.
Първият и последния действат в широки граници.
Другите 3 могат да бъдат ограничени в какъв диапазон да действат.
Всеки от тези бандове може да бъде активиран.
Нека включим опцията за ниски честоти.
На графичния дисплей се появи една точка, с която може да манипулираме честотите, които ще редактираме.
Дърпайки я надолу затихваме.
Дърпайки я нагоре увеличаваме тези честоти.
Премествайки я наляво и надясно, променяме до коя честота ще действа.
Искам да повдигнем ниските честоти на този ефект, за да засилим ефекта от затварянето на вратата.
Усилването ще започне от около 300 Hz.
Най-силно ще бъде от 100 Hz надолу.
В тази част показва, че сме го усилили с около 10 dB.
Ето какво се случва с параметрите долу, когато местим тази точка.
Местейки я наляво и надясно, се мести честотата около която ще се случва тази корекция.
Местейки я нагоре и надолу, се променя "gain".
Тоест, силата с която ще приложим тази корекция.
Нека разгледаме корекцията във високите.
Тя действа на същия принцип.
Честотата около която въздействаме; с колко dB ще усилим/ намалим тези честоти над тази честота.
Нека включим една от средните честоти, за да разгледаме как въздейства и тя.
По по-различен начин изглежда тук точката.
Тя има от двете страни две рамена.
Когато я местим наляво-надясно, се променя честотата около която ще задейства.
Когато я свалим надолу, затихваме я - променя се "gain".
Когато я увеличим нагоре - усилваме "gain".
Двете рамена дават възможност да променим диапазона, в който ще действа т.
нар.
"Q" фактор.
T.
e.
ширината, в която ще действа нашата корекция.
Отбелязана с параметъра най-долу "Q".
Измерва се в октави.
В момента е половин октава.
Когато я разширяваме, започва да действа в много по-висок диапазон.
Когато я свиваме може да затихнем някакъв шум, който е с точно определена честота.
Може да разгледаме последния параметър в еквалайзера.
Това е изходното ниво.
Честотно променяме, усилваме и намаляме определение честоти в нашия файл.
Финално, това се отразява и върху нивото на нашия файл.
Затова имаме този плъзгач за изходното ниво.
Той дава възможност да компенсираме загубата или прибавянето на звукова сила в нашия трак.
Оставям опцията по този начин.
Нека чуем ефекта на това, което направихме.
Ето как с ниските засилихме затварянето на вратата.
Стана по-отчетливо и по-драматично.
Еквалайзера разполага с голямо количество "presets".
Това са предварително зададени настройки, в обработката на аудио за определени ситуации.
В някои случаи могат да спестят работа по създаването на определена настройка.
При всички случаи - не могат да заменят вашата намеса.
Могат да ви дадат стартов резултат, от който след това може да обработите вашето аудио, според конкретните нужди.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво служи EQ филтъра?
Коригира силата в отделни честоти от аудио спектъра
Коригира височината на тона
Коригира скоростта на аудиото

Въпроси и отговори

  • Как да открия въпросния ефект?

    Магдалена:

    Здравейте! Предполагам, че различието се дължи на разлика във версиите на Premiere Pro. Но при мен нещата изглеждат като на прикачената снимка. Коя опция трябва да избера, за да съответства на посоченото в урока?