Създаване на обем в аудиото

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Последният филтър, на който ще се спра в този модул е филтъра "reverb".
Ефект, който създава обем в аудиото, прилагайки към него, ехо.
Разликата от другите филтри, които разгледахме преди това е, че те имаха повече техническо предназначение.
Този филтър има предимно художествено предназначение; за създаване на определено усещане в нашето аудио.
Нека преслушаме за демонстрация.
Затварянето на вратата.
Ще го приложа на трети крак.
Намира се в подкатегория "reverb".
Отваряме неговите настройки с двойно натискане.
В горната част за улеснение е направена графична репрезентация на това какво се случва в този ефект.
За удобство върху тази графична част са поставени контроли, с които може директно да манипулираме параметрите.
Какви са параметрите на този ефект? Ще покажа как всеки от тях може да се коригира, за да се постигне желания ефект.
Първият параметър се нарича "pre delay".
Показва какъв ще е "offset" на "reverb" от основното аудио.
Сега "reverb" ще тръгне директно след основното аудио.
Колкото повече увеличаваме този параметър, толкова по-късно тръгва "reverb" след основния аудио сигнал.
Следващият параметър се нарича "absorption".
Процентно - колко от помещението (в което се случва), ще погълне от този "reverb".
Тоест, колко по-бързо ще свърши този "reverb".
0% - максимално дълъг "reverb".
Колкото повече увеличаваме тази стойност на "absorption", толкова повече се абсорбира ефекта и неговата опашка става по-кратка.
"Size" - в проценти, големина на помещението, което симулираме с този ефект.
Колкото по-голяма е тази стойност, толкова по-голямо помещение симулира този ефект.
"Density" - коригираме плътността на този ефект в задната му част, в опашката.
Колко да е наситен ефектът в опашката.
Следват два филтъра, които определят как ще звучи честотно "reverb".
Могат да бъдат коригирани ниските и високите.
"Mix" - определя реалната сила на "reverb" ефекта.
Колкото по-малка е стойността, толкова по-слабо изразен ще бъде ефектът.
От тези параметри основните са дадени, за да може да ги коригираме директно в графичната част на ефекта.
"Pre delay" - на какво разтояние след аудиото ще тръгне ефекта.
Ще увелича малко разстоянието.
Колко да е силен ефектът? Искам много силен ефект, затова увеличавам докрай стойността.
Колко да е продължителен този ефект? Искам максимална продължителност.
"Absorption" стана 0%; сигнала почти не се абсорбира.
По този начин ефектът ще звучи максимално дълго.
Този контролер е вързан към микса.
Когато го местя, се променя стойността на микса.
Ще коригираме още един параметър, за да получим желания ефект във филма.
Големината на помещението, което симулираме.
Задавам максимална големина на помещението.
Пускам на "play", за да видим какъв е ефектът.
Ето как постигнахме пресилен, но търсен ефект.
Той силно хиперболизира затварянето на вратата.
Нека разгледаме друг аспект на "reverb".
Ще приложим "reverb" във "voiceover".
Целта е да направим гласът малко нереален.
Това ще подпомогне общото усещане от филма.
Прилагам друг "reverb" ефект.
За да покажа още един негов вариант.
"convolution reverb".
Той работи на принцип на записани семпли от реалния свят.
Той не е компютърно генериран, а се базира на реални параметри, записани при различни условия.
За стартов "preset" ще използвам "Bitter Hallway".
Той зареди "impulse" файл.
Това е файлът, който е записал действителните характеристики на различни интериорни и екстериорни обекти.
Сега зареди характеристиките на зала.
От това меню разглеждаме различни ситуации.
Увеличавам размера на залата и ще намаля ефекта.
Изключвам селекцията, която ни върна при първоначалния ефект.
Пускам да преслушам "voiceover".
Ето как получихме един обем върху "voiceover", и колко естествено звучи той.
Tова се дължи на начина, по който работи увеличения "convolusion reverb".
В аудио възможностите, "Premiere Pro" има още много ефекти.
С тяхна помощ може да се постигне голямо разнообразие в нашия микс.
Ограничихме се в разглеждането на 3 от основните аудио ефекти, които изграждат основите на аудио обработката.
Оттук нататък съвета ми е да експериментирате с тях и с другите аудио филтри.
Комбинирайте различните филтри, възможностите им са неограничени.
Колкото повече експериментирате, толкова повече знания ще натрупвате за тяхното приложение.
Вашият финален микс ще става по-богат.

Тест за преминаване към следващия урок

 
По какъв начин Reverb филтъра създава обем?
Като създава в аудиото многократни повторения тип ехо, които симулурат акустиката в различни ситуации
Като разширява стерео възприятието
Като подтиска определени честоти в аудиото