Използване на външна програма за експорт

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В някои случаи по-добрия начин да довършим експорт е, като изпратим "sequence" в "media encoder".
"Media encoder" е програма на "Adobe".
Посветена е изцяло на енкодирането.
"Premiere Pro" е свързан с нея, от "export" менюто, с бутона "Q" ще изпратим "sequence" в "media encoder".
Когато натиснем, "media encoder" се стартира автоматично.
Интерфейсът се състои от три основни панела.
Единият панел се нарича "queue".
В него се подреждат файловете за енкодиране.
Върху всеки от файловете се прилагат опциите, с които ще бъде енкодиран.
Предимство е, че тук може да енкодираме, не един, а неограничен брой файлове и "sequences".
Подреждаме ги в "queue" и създаваме поредност, която "media encoder" следва.
Друго много важно предимство: върху всеки "sequence" или файл, който искаме да енкодираме, може да зададем няколко различни изходни формата едновременно.
Архитектурата на "media encoder" позволява когато върху файл са приложени няколко формата за енкодиране, форматите да се смятат едновременно.
Значително се забързва времето, за което ще бъдат сметнати изходните файлове.
Нареден е проектът ни в "queue" (този от "Premiere Pro").
Приложен е формат H.
264 (зададохме го от експорт менюто).
Натискайки върху това меню, излизат същите формати, които излизат и в "Premiere Pro".
Това са форматите, които могат да бъдат експортвани.
Съседното падащо меню показва кой "preset" е бил приложен.
(същите присети, както и в "Premiere Pro") Натискайки върху името на "preset", се отваря същия прозорец, като в "Premiere Pro".
Оттук може ръчно да променим настройките.
Съседното меню показва къде ще бъде експортван и как ще се казва изходния файл.
Натискам върху него и дава възможност да сменим мястото, където ще бъде експортван този файл.
Тук е името му.
В дясната част има прозорец, в който се намират всичките "presets".
Той е направен, така че да се организират по ваше удобство.
Освен, че може да създавате "presets" в него, може и да ги търсите.
Ако искаме да приложим и търсим "preset" за YouTube, Достатъчно е да напишем първите няколко букви и се появи филтър с "presets" за YouTube.
Хващаме нужния и го поставяме върху нашия файл.
Ако искаме да заменим "presets", поставяме новия "preset" върху предишния, който искаме да заменим.
Към "sequence", който ще експортваме, наредихме два различни формата, в които ще го експортваме.
Сменям името на втория.
Ако искаме да създадем нов "preset" в "preset browser", натискаме бутона "+".
С бутона "минус" може да махнем създаден "preset".
Със следващия бутон може да създадем група или папка, в които да организираме "presets".
С "preset settings" може да редактираме направен "preset".
С "import presets" може да вкараме "preset", който е изпратен от друг монтажист.
"export presets" - експортваме наш "preset" като файл.
Селектирам файла, върху който ще прилагаме "presets".
(един или няколко файла, в зависимост къде искаме да ги приложим) Може да приложим избраният "preset" с бутона "apply preset".
Срещу всеки "preset" се вижда какъв формат и резолюция е.
Има и друга помощна информация, за да намерим и да се ориентираме в "presets".
Ще ви покажа бутоните и при "queue".
С "+" може да прибавим друг файл за енкодиране.
Ето, прибави се в "queue".
С "минус" може да го махнем.
"Add output" - слага допълнително изходно устройство.
В последствие може да модифицираме неговите настройки.
"duplicate" - дублицираме изходна настройка и я модифицираме в последствие.
Селектираме последните две създадени и с минус ги махаме.
В дясната част се намират: бутона за стартиране на енкодиращия процес и за спиране на енкодиращия процес.
До тях има отметка, която се нарича "auto-encode watch folders".
В "media encoder" има възможност да се създават папки, които той да наблюдава.
Ако вътре в него бъде поставен някой видео файл, да бъде конвертиран в желания формат.
Когато натиснем бутона за старт на енкодирането, в последния панел "encoding", започва процеса по енкодиране.
Там може да наблюдаваме този процес.
Ето, едновременно започнаха да се енкодират двата различни файла, които искаме да създадем.
Най-горе има "progress bar".
Отдолу има информация колко време е изминало от началото на енкодинга.
Също и колко време остава до края на енкодинга.
Отдолу се показват файловете, които се енкодират.
За всеки има и ориентировъчно време, за което ще е завършен.
Прогресът на всеки от файловете може да бъде наблюдаван и в "queue".
Най-вдясно има две линии.
Те показват прогреса на всеки от двата файла.
С това разгледахме довършителната част от един монтаж.
Процесът "export".
С разглеждането на финалния процес по експорта в "Premiere Pro", довършихме цялостното разглеждане на тази програма.
Това е програма за видео монтаж с големи и всеобхватни възможности.
Покрива много и различни процеси във видео производството.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо използваме външна програма за експорт?
Дава възможност за експорт на повече проекти, експортва към няколко изходящи формата едновременно
Дава по-високо качество
Дава повече настройки на изходящото изображение