Какво представлява процеса композитинг

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предишните модули показах как се извършва монтаж в "Premiere pro".
В този модул ще наблегнем на друга негова особеност, извършването на композитинг.
Композитингът е силно застъпен.
Начинът, по който е организиран се нарича "layer-based compositing".
Т.
е.
, композирането на отделни видеа,
чрез подреждането имам на слоеве.
Какво представлява композитингът? Нека направим една груба аналогия.
Монтажът е подреждането на клиповете в "timeline" по неговата дължина, а композитинг е подреждането им във височина.
Композитинг не е само нареждането им във височина.
Промяна с прозрачността на слоевете един към друг, (или изкуствено създадена прозрачност) чрез различни ефекти, чрез методи на смесване, чрез методи на променяне на тяхната големина и позиция на екрана.
Наредените един върху друг слоеве, се превръщат в една обща композиция.
Именно това е композитингът.
Превръщане на отделните слоеве в една обща композиция.
Ето пример от нашия монтаж.
Наредени са три видеа едно над друго.
Най-горното е кръгъл прозорец на син екран.
Следващото е кинозала на зелен екран.
Най-долния слой, представлява нашия актьор.
Композитингът е превръщането на отделните наредени картинки една върху друга; събрано тук - единна композиция от тези три кадъра.
Т.
е.
, превръщане на отделни кадри в едно композиционно цяло.
"Premiere Pro" има много разнообразни начини за постигане на добър композитинг.
В процеса на композитинг във височина може да се нареди голямо количество слоеве.
Могат да се променят различни настройки на слоевете, да се прилагат различни филтри, да се анимират във времето.
Да се прилагат методи на смесване, различни прозрачности, с които да взаимодействат един спрямо друг.
Да се вкарват графични елементи и лога.
Този проект изглежда сравнително семпъл, съдържа само 4 слоя.
Но е много повече от това, защото два от тези слоя са "nest" композиции.
Влизайки навътре в тях, виждаме че едната композиция съдържа 5 други слоя.
Ето, колко различни възможности са ни предоставени, за да може да постигнем композицията, която сме замислили, без да правим компромиси с нашите творчески идеи.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е композитинг?
Комбинирането на няколко слоя видео в обща композиция.
Процеса на създаването на музика.
Прецизирането на монтажните връзки в таймлайна.