Създаване на визуални ефекти с помощта на After Effects

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок искам да ви покажа как да проследим движението на камерата в нашия кадър След това да използваме тази информация, за да раздвижим нашия заглавен надпис, за да можем да го интегрираме със сниманото видео.
За целта ще използваме интеграцията на "Adobe Premiere Pro" с "After Effects".
Това е програмата на "Adobe" за композитинг.
Трябва да селектираме слоевете, които ще отидат в "After Effects".
Това са нашето видео и заглавния ни надпис.
След това натискаме с десен бутон "replace with after effects composition".
Когато избрах това меню се стартира "After effects".
Излиза меню, което пита как да се казва нашия проект.
Къде да бъде записан? Запазваме.
Вече е зареден нашия проект в "After Effects".
Ето го и слоя с основното видео и слоя с нашето заглавие.
Тук наблюдаваме една малка грешка при трансферирането на данните за маската от "Premiere Pro" в "After Effects".
Виждаме, че има леко отместване на позицията на маската.
Това може лесно да бъде коригирано.
За да не преправям маската сега, защото това не е предмет на нашият урок; аз съм приготвил една готова маска.
Ще я поставя на мястото на другата маска.
За да може да продължим по-нататък.
Това е нашата направена маска.
Да пристъпим към процеса проследяването.
Селектираме нашето основно видео.
Вдясно имаме едно меню, което се нарича тракер.
Ако то не е видимо за вас, лесно може да бъде извадено от падащите менюта - "window", "tracker".
Тогава то ще се появи.
Интересува ни опцията "track camera".
Започва един автоматичен процес, който е сравнително бърз.
Процесът е от две части.
Първата част е т.
нар.
"optical flow".
Т.
е.
програмата следи посоката
на движението на всеки един пиксел.
Втората част представлява използване на тази информация за създаване на виртуална камера, която наподобява движението на оригиналната камера.
Процесът приключи.
На екрана са се появили различни проследяващи маркери.
Тъй като движението е без особена 3D дълбочина, на нас ни трябва само един проследяващ маркер.
Той трябва да се намира в позиция близка до позицията на нашия надпис.
Избираме го с десен бутон.
Натискаме на опцията "create null and camera".
"After Effects" създаде камера и т.
нар.
"null object".
"null object" носи информацията от зададения проследяващ маркер за положението в 3D пространството.
Ще го използваме, за да закачим нашето заглавие към него, за да може то да се движи според движението на камерата.
За целта правим нашето заглавие да бъде 3D обект.
То се отмества малко в пространството; нещо, което ще коригираме.
От менюто "transform", "position".
Първият параметър е положението по хоризонтала; тъй като е отместването е само по хоризонтала.
Променяме го, докато съвпадне с нашето предишно положение.
След което виждаме една спирала.
С нея ще се закачим за "null object".
По този начин вече нашето заглавие ще се движи заедно с всичко останало.
Натискаме и дърпаме, като посочим другия обект.
Свързва ги с една линия.
Пускаме.
В съседното меню пише името на обекта, с което е свързано.
От менюто също може да посочим име.
От менюто "preview", най-десния бутон е "RAM preview".
Той дава възможност да възпроизведем нашия готов кадър.
Това е търсения от нас резултат.
Сега ни остава да прехвърлим готовия резултат в "Premiere Pro".
Това става много лесно.
Достатъчно е единствено да натиснем "save".
Когато се върнен в "Premiere Pro", там директно виждаме готовия резултат.
Става възможно благодарение на това, че в самия "Premiere Pro" е вграден "render engine" на "After Effects".
По този начин тук директно можем да рендерираме нашата готова анимация.
Селектираме нашия кадър.
"sequence" меню, "render selection" отваря се "render" менюто, което показва прогреса на нашия "rendering" Отгоре бара е зелен, което показва, че вече изображението е рендерирано.
Нашият надпис е съвършено интегриран с картинката.