Създаване на прозрачност с информацията от друг видео трак

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме още един начин за постигане на прозрачност в нашето изображение.
Особеното при него е, това че за постигане на прозрачност на едно изображение, използваме информация от друго изображение.
За целта прилагаме филтъра "track matte".
Ще разгледаме два крайни резултата, които съм приготвил за демонстрация на малка част от това което може да постигнете с този ефект.
Ето ги двата примера.
Изглеждат по еднакъв начин, но са използвани различни техники.
Какво представлява целия композитинг? Един надпис, който е запълнен с видео материал.
Композиран е върху "background", който също е видео.
В първия случай надписа се отделя от задното видео, тъй като видеото му е близко по цвят с външен отблясък.
Във втория случай той се отделя от задното видео с вътрешен проблясък.
Нека видим как може да постигнем този ефект.
Заредил съм двата варианта под формата на слоеве.
На най-горен слой съм поставил текстов слой с името "текст", който ще бъде запълнен с единия видео слой.
Ще бъде композиран спрямо долния видео слой.
В другия случай положението е същото.
Текстовият слой, под него е видео слоят.
Най-долу е третия слой, другото видео.
Да се върнем на първото и да приложим "track matte key".
Прилагаме го върху горния от двата видео слоя.
Каква опция ни дава този "track matte key"? Най-отгоре се намира менюто "matte", което дава възможност да изберем от кой видео трак, ще вземе информацията за своята прозрачност.
Избираме "video 3".
Видеото стана прозрачно към "background".
Следващата опция в ефекта дава възможност да изберем на какъв принцип ще гради прозрачността си видеото, спрямо "matte" слоя.
Включено е, че ще използва неговия "Alpha" канал.
"Premiere Pro" дава възможност, ако няма генериран Алфа канал, да използваме и неговата яркост - "Luma".
Нашият надпис е бял на черен фон.
Дали ще използваме Алфата или Лумата, за нас няма никакво значение за крайния резултат.
Третото меню дава възможност да обърнем от коя страна на Алфата да бъде запълването.
Дали там където е бялото на Алфата ще бъде запълнено, или там където е черното на Алфата.
За финал, за да отделим нашето видео от неговия фон, ще сложим един външен проблясък, който ще постигнем с "shadow" ефекта.
На горния видео слой, ще приложа "drop shadow".
Ще изберем да е със светъл цвят.
По-мек и непрозрачен.
Двата слоя не са цветокоригирани, ще им приложа "brightness & contrast".
Вдигам контраста.
На долното изображение вдигаме контраста.
Ефектът е постигнат.
Следващият случай.
Да приложим отново "track mattes".
"video 3" - за да проблясва от вътрешната страна, трябва да обърна прозрачността.
Първо ще го цветокоригираме с "brightness & contrast".
Вдигаме контраста на единия.
Вдигаме контраста и на другия.
Отново с "shadow" ефекта, без да бъда отместен.
Целта е да постигнем този проблясващ ефект Не ни трябва да бъде от места в някаква посока.
Задаваме му "softness".
Избираме светъл цвят от нашето фоново изображение.
Ето, отново постигнахме този ефект много бързо.
"Track matte key" използва не само статични изображения, както е в нашия случай.
Той може да използва също така и подвижни видеа.
Това му дава много големи възможности за генериране на прозрачност в нашия композитинг процес.

Тест за преминаване към следващия урок

 
По какъв начин създава прозрачност Track Matte Key?
Като взима алфата или яркостната информация от избран видео трак
Генерира собствена алфа
Създава прозрачност в зависимост от съдржанието на син или зелен цвят във видеото