Създаване на шаблон с помощта на функцията Nest. Част 1

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа как се с функцията "nest" може да направим един шаблон за заставка.
В последствие лесно може да променим видеото без това да се отрази на нашия дизайн.
Ето една кратка заставка с най-различни ефекти и анимирани части.
В първата част на този урок ще разгледаме как да постигнем този ефект.
След това ще покажа как с метода "nest", сменяйки видеото, цялата анимирана част и всички ефекти ще останат непроменени.
Вътре в тях ще бъде друго видео.
Ако ние не използваме този метод, голяма част анимациите и ефектите ще трябва да се направят наново.
Т.
е.
изготвяме шаблон,
който в последствие може да променяме, в зависимост от изискванията на нашия клиент.
Зареждам чист проект.
Отваряме видеото, което ще използваме.
То представлява "timelapse" видео.
Поставяме го на "timeline".
Резолюцията и фреймрейта на това видео се различават от тези на нашия "timeline", той ни предлага две опции.
Едната е да запазим нашите настройки на timeline, а другия е да промени настройките в зависимост от настройките на видеото.
Ще запазим нашите настройки.
Първо, с десен бутон натискаме върху поставеното видео и използваме опцията "nest".
Тя създава контейнер от това видео, върху който контейнер ще приложим ефектите.
Именуваме този "nest": "timelapse".
За да постигнем нашия финален резултат от организационна гледна точка ще се наложи да го приложим още един път; ще покажа след това защо.
Наименуваме този "nest": "animation".
Влизаме в "animation".
Ще разделим нашето видео на пет равни части, за да получим ефекта с петте минаващи линии.
С инструмента "razer" го нарязваме набързо.
Пет приблизително равно части.
Нареждаме ги една над друга.
Подравняваме краищата.
Получихме пет различни времеви отрязъка от нашето видео, разположени един над друг.
За да се видят и петте едно до друго, трябва да направим маски на всяко едно от тях.
Ще използвам ефекта "crop".
В "effects", в "search" менюто пишем "crop".
В "effect controls".
Ще използваме проста математика.
Петте видеа, общо правят 100%.
Т.
е.
всяко от тях трябва да заема 20% от нашето екранно пространство.
Първото ще го отрежем отляво с 80%.
Т.
е.
ще му оставим най-дясната част - 20%.
На второто също ще приложим филтъра "crop".
С двойно натискане, той се прилага върху селектираното видео.
Ще го отрежем от ляво с 60% и отдясно 20%.
На третото наше видео, прилагаме филтъра "crop".
Ще бъде 40% от ляво.
И 40% от дясно.
Четвъртото видео.
Прилагаме филтъра "crop", 20% от ляво и 60% от дясно.
На последното видео няма да слагаме "crop", тъй като то ще бъде покрито от другите видеа.
Друг ефект, който ще поставим на нашите видеа е "border effect".
Tакъв ефект в "Premiere Pro" няма, но ще ви покажа хитър начин как да го постигнем.
С "drop shadow" ефекта.
Искаме нашия "border" да е бял.
Посоката да е -90.
Прозрачността му да е на 100%.
Отместването да е на 3.
Ето как с "shadow" ефекта постигнахме лесно "border" ефект.
Kопираме го и го поставяме на другите наши клипове.
По този начин разделихме нашата картинка на пет равни части.
Отделихме всяка от другите с "border" ефект.
Ще създадем анимация за плавно откриване на горните 4 слоя.
За да постигнем това, ще използваме филтър, който се нарича "linear wipe".
Намираме го в "effects" менюто.
Прилагаме го върху най-горния слой.
Задаваме 0 градуса за "wipe angle".
Анимирането на "transition completion" от 100% към 0%, придава ефекта на откриване на този слой.
Може да отидем в средата, за да настроим мекотата на този ефект.
30 изглежда добре.
Копираме "linear wipe" и на другите наши видеа.
Селектираме анимираните слоеве, за да ги отместим един спрямо друг във времето.
След това отрязваме техните краища, за да свършват всичките по едно и също време.
Излизаме в нашия основен "timeline".
Там се е появила защрихована в зелено част.
Отстраняваме я, защото с това софтуерът ни показва, че там няма видео.
Направихме необходимото и за да видим какъв е резултатът ще рендерираме видеото.
Селектираме го.
От "sequence" менюто, избираме "render selection".
След като процеса приключи пускам на "play".
Виждаме, че всичко с нашата анимация е наред.

 

Забележка

В този урок използваната медиа е от Media M04 и Media M05.