Анимиране на надписите

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще покажа възможностите на "title" дизайнера за анимиране на надписи.
С негова помощ може да създадем два вида анимирани надписи.
Единия от тях е тип финални надписи за филм.
Начинът, по който изтичат, минавайки през екрана отдолу-нагоре.
Другият начин е популярен в новините и рекламите.
Нарича се "crawl".
Минава служебен текст в долната част на екрана и буквите се движат отдясно-наляво.
Ще покажа този тип анимация първо.
За целта отваряме "title" дизайнера.
С бутона "new item", "title".
Кръщавам го "crawl".
Този тип служебни надписи се правят с по-дребен текст, затова ще го направя на около 20 пункта.
Вкарах два нови текстови файла в "Premiere Pro".
Единият ще използвам за "crawl".
Отварям го и селектирам целия текст.
Текстът е "voice over" в нашия филм.
Написан е на един ред, за да може да симулираме "crawl".
Отваряме "crawl" и го поставяме.
Намалям размера му на 20 пункта.
Ще настроя шрифта на "Arial".
Поставям надписа да изтече в кашето.
Как се включва възможността за този тип анимация? Пуска се от втория бутон горе, който се нарича "roll/crawl options".
Натискам и се отваря меню.
То дава различните видове надписи, които могат да бъдат създавани в "title" дизайнера.
Сега ни интересува "crawl left".
Това означава, че ще изтича наляво.
Важно е да настроим още две опции.
Да започне извън екрана и да завърши, след като излезе извън екрана.
"ease in" и "ease out" дават възможност да започне и излезе с плавно затъмнение.
Натискаме ОК.
Ето промяната - отдолу има плъзгач, който дава възможност да прегледаме целия текст.
Иконата се промени на икона на видео файл.
Това подсказва, че надписът е вече анимиран.
Ще го сложим на "timeline".
Скоростта, с която ще тече, зависи от това колко дълъг ще го направим.
Ето колко лесно постигнахме този ефект.
Нека разгледаме как може да направим финални надписи за филм.
Създаваме нов "title", който ще кръстим "final roll".
От това меню, включвам опцията "roll" за финални надписи.
Ще включа опциите "start off screen", "end off screen".
Началото да е извън кадър, а краят да изтече като излезе изцяло от кадъра.
Натискам OK.
Ще създадем финалните надписи с "area type tool".
Правя селекцията.
Ще обърнем внимание на опция, която не сме използвали.
Тя е много важна в нашия случай.
Създаване на "tab stops".
Какво представлява това нещо? Със създаване на "tab stops" и с избор на "tab", текстът, който се поставя да отива към всеки от "tab stops".
Това дава възможност да бъде равнен отляво, в средата или вдясно.
Нека създадем първия "tab stop".
Появява се eдна жълта линия, която показва къде е първият "tab stop".
Има значение как изглежда тази стрелка.
Когато е насочена наляво и надолу, означава че буквите ще бъдат равнени вляво на "tab stop".
Нека създадем втори "tab stop", който да бъде централно подравнен.
Тук стрелката е изцяло надолу.
Този "tab stop" го слагам в средата на нашия кадър.
Разширявам малко и слагам трети "tab stop".
Симетрично на първия "tab stop" той, ще бъде нашата дясна страна на екрана.
Стрелката му ще бъде насочена надясно и надолу.
Това дава възможност буквите да бъдат равнени отдясно на този "tab stop".
Нека набързо покажа какво представлява.
Намалям малко размера на шрифта.
Натискам бутона "tab", той отива на първия "tab stop".
Подравняването стана ляво равнено.
Вкарваме текст.
Отново натискам "tab" и отиваме на втория "tab stop".
Вкарвам текст и се забелязва, че подравняването е централно.
Натискам "tab" и отивам на третия "tab stop".
Написаното е подравнено в дясно.
Отварям текстовия файл за финалните надписи.
Написал съм няколко имена за тази цел.
Копирам целия файл.
Влизам в "final roll".
Поставям копирания текст.
С "command + a" (mac OS), или "ctrl + a" (PC), селектирам всичко.
Сменям шрифта на "Arial".
Размер - 22 пункта.
Прилагам сянка, за да бъдат по-четими буквите и да работя по-лесно върху тях.
Заглавието на филма ще е централно подравнено.
(първи "tab" ляво подравнено) Вторият "tab" подравнява централно.
След заглавието оставям 1 празен ред.
"По мотиви от филма "Колко е часът" ", ще го сложим също централно подравнено, с натискане на два "tab".
След това започват същинските надписи.
"Режисьор и сценарист" - подравнено на първи "tab".
Името на режисьора и сценариста, ще бъде дясно подравнено - трети "tab".
"Оператор" е на първи "tab".
В програмата съм сложил по един табулатор между имената и функциите, които изпълняват.
Името автоматично е отишло на втория табулатор, в средата.
Ще натисна още един път, за да отиде вдясно.
"Христо Симеонов - Риндо" е отдясно.
"В ролите:" ще бъде централно.
(натискаме два табулатора) "Мъжът" - натискам един път "tab".
Името да е дясно подравнено.
Ето как бързо подравнихме нашите надписи.
Между тях ще сложа по един ред, за да бъдат по-разредени.
Копирам имената на актьорите и ги поставям още няколко пъти.
За да видим как ще изглеждат, когато са по-дълги надписите.
Ще форматираме надписите още, за да изглежда по-добре нашия финален барабан.
Нека доближим имената и техните длъжности.
Хващам първия табулатор и го приближавам.
Хващам последния табулатор и симетрично на първия, го приближавам.
Ето, че форматирането на финален надпис не е сложно.
Натискам OK.
Затваряме "title" дизайнера.
В края на филма поставяме финалните надписи.
Тук важи правилото, както и за "crawl".
Колкото по-дълги финални надписи, толкова по-бавно изтичат.
Ако искаме да забързаме тяхната скорост, трябва да съкратим клипа, който ги изобразява на "timeline".
Ако искаме да ги забавим - удължаваме клипа, който ги изобразява на "timeline".
Ще удължа малко и музиката.
Ето че направихме финалните надписи на нашия филм.

Тест за преминаване към следващия урок

 
По какъв начин регулираме скоростта на анимацията във финалните надписи
Като променяме дължината на клипа на таймлайна
С параметъра за скорост
Като променяме позицията на ключовите кадри

Въпроси и отговори