Допълнителни ефекти за трансформиране на видеото

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме няколко опции за трансформация на нашето видео, които са често използвани при композитинг.
Първото от тях се нарича "corner pin".
Приготвил съм едно видео.
То представлява един таймлапс.
Ще направим една прожекция върху небостъргача с тези фойерверки.
Да изключим за момента фойерверките и да погледнем каква задача ни е поставена.
За да направим прожекция върху небостъргача, трябва да спазим неговите перспективни съкращения.
Виждаме накъде сочи неговото лице и как се съкращават неговите височина и широчина.
Заподобни цели "Adobe" са направили филтъра "corner pin".
С негова помощ, при промяна на положението на четирите ъгъла на нашето изображение, ние може да постигнем такава перспектива.
Включвам слоя с прожекцията.
Ще намалим малко прозрачността му, за да виждаме какво правим.
Ще приложа ефекта "corner pin", който се намира в "distort" менюто.
Тази иконка ни е позната, означи че този ефект има "onscreen control" Натискаме го и виждаме по четирите краища на картинката се появи по един контролер, с който ние можем да ги местим.
Ето как става това.
Хващаме ги, и ги позиционираме по краищата на небостъргача.
Ще ги подравнявним по линиите, така че да постигнем достоверна перспектива.
Нека се приближим, за да работим по-фино.
Долният край ще се подравни по един ред прозорци.
Ще хванем един и същ ред прозорци .
Разположихме нашата картинка.
Да оправим прозрачността.
За постигане на интересен ефект може да използвате различните методи за смесване.
Аз съм се спрял на метода "lighten".
Той дава възможност да се прожектират само по-светлите пиксели от тези на небостъргача.
Пускам на "play".
Движението е леко насечено, защото се трябва да бъде пресметнато докато се рендерира.
Червената линия над него индикира за това.
"Premiere Pro" се опитва да възпроизведе нашето изображение, просто пропуска отделни кадри.
Ето как с "corner pin" успяхме да постигнем един интересен ефект на прожекция върху този небостъргач.
"Corner pin" може да бъде използван в много случаи: за промяна на билборди, за промяна на екрани на всякакви устройства - телефони, таблети.
Ако камерата или обекта се е движил по време на кадъра, всеки един от параметрите може да бъде анимиран, за да следи съответния ъгъл, към който е позициониран.
Искам да ви покажа друг ефект.
Това е ефектът "flip".
Това е обръщане на посоката на кадъра.
В зависимост от това по коя ос се случва това нещо, той може да е хоризонтален или вертикален.
Ако приложа хоризонталния какъв е ефектът.
Ако положа вертикалния изображението се променя огледално, спрямо оригинала по оста, по която прилагаме ефект.
Често това се налага, за да спазим определени посоки в нашето видео, така че да получим един логичен монтаж.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой ефект променяме перспективно четирите края на видеото?
Corner Pin
Horizontal Flip
Vertical Flip