Допълнителен контролен монитор (Reference Monitor)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В процеса на "color grading", постигането на единство с цветностите на съседните кадри от един епизод, е много важно.
За един колорист е много трудно да постигне такова единство без да направи пряко сравнение между кадрите.
Понякога сравнение не е възможно, Често се натрупва в продължението на грейдинг сесията, една грешка.
Тя може да доведе последно коригираните кадри да се отличават твърде много от начално коригираните кадри.
Именно затова и в "Premiere Pro" е дадена опцията за използване на "reference monitor".
Този монитор може да го пуснем от менюто "window", по-надолу има опция "reference monitor".
По-удобния начин е да сменим изцяло работното пространство.
"Premiere Pro" има пространство за цветна корекция.
Нарича се "color correction".
Намира се в менюто "window - workspace".
За наше удобство "Premiere Pro" преподреди всички прозорци.
Автоматично стартира в долната част "reference monitor".
Какво представлява "reference monitor"? Неговите бутони се отличават малко от тези на "program monitor".
Тук нямаме "play" бутон, тъй като за "reference monitor" е по-важно да сравняваме отделните видеа, отколкото да възпроизвеждаме в него.
Първия бутон в "reference monitor" дава възможност той да бъде директно свързан с "program monitor".
Ако променим възпроизвеждания кадър в "program monitor", той се промени и в "reference monitor".
Ако изключим тази опция имаме възможност да променяме изображението в "reference monitor" независимо от това в "program monitor".
Ще използваме точно тази негова опция, за да сравняваме изображението което в момента коригираме, с изображението което вече е коригирано.
Нека разгледаме и другите бутони в "reference monitor".
Следващия бутон дава възможност да отидем на предишен "edit point".
С него може да превключваме на предишни и следващи кадри.
Другите два бутона дават възможност да предвижваме напред-назад кадър по кадър.
Последният бутон дава възможност да отиваме на следващия "edit point".
Нека се възползваме от "reference monitor", за да направим няколко бързи цветни корекции.
Ще приложа в този кадър "three-way color corrector".
Променям контраста.
Засилвам малко цветността и двата кадъра вече са близки един към друг.
Нека видим следващия кадър в епизода.
Той е близък като гледна точка с този кадър, който току-що коригирах.
По-лесно е да го сравняваме с него.
Ще ги свържа за момент двата "viewer", за да мога да заредя този кадър.
За стартова позиция ще изкопирам този "grade" и ще го поставя върху следващия кадър.
Той е приблизително подобен.
Малко е по-светъл и по-контрастен.
Ще намаля малко контраста му.
ще намалим леко светлината в него.
Гледайки кеят, забелязвам че в коригирания кадър е малко по-студен като цвят, затова в средните стойности, ще изстудим малко нашето изображение.
Изображенията са по-близки.
Нека приложим тази корекции върху следващия кадър от този епизод.
Вече и той е съвсем близо до нашия кадър.
Да видим следващия кадър.
Този кадър е хубаво да го сравним с кадъра с вече коригирането небе.
Нека вземем корекцията от него.
"paste attributes" Поставяме ги.
Ефектът е почти същия.
Наблюдаваме леко просветляване на кадъра.
Ще го променим с общата осветеност на кадъра.
Така двата кадъра са много близки.
Ще сравним тази корекция с този кадър, тъй като има и вода, има и част от кея.
Нека вземем корекцията от този кадър - копираме я.
Поставяме я в този кадър.
Близо е до тази корекция.
С това, нашия епизод завършва.
Ето как с помощта на нашия "reference monitor", успяхме за кратко време да цветокоригираме един цял епизод.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как ни помага референс монитора?
Дава ни възможност за да сравняваме две различни изображения.
Можеш да възпроизвеждаш друго видео едновременно с това, на Програм монитора.
На него може по-лесно да се композират надписи