Техники за избиране на дубли в Source прозореца

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
До тук в уроците разгледахме как да подредим нашия материал и как да го подготвим за монтаж.
Разгледахме важни функции и възможности на "Premiere Pro", които ще са ни от полза в последствие при монтажа.
Сега е време да се потопим в истинския монтаж.
Следващата стъпка в монтажа е избирането на полезни дължини от изходния материал.
Вече знаете как може да се преглежда материал.
В нашия "project" прозорец.
Но най-удобния инструмент за избиране на материал е "source monitor".
С двойно натискане върху видео файла, избран от нас в "project monitor", отваряме го в "source monitor".
Вече разгледахме основните функции на "source monitor".
Ще обърнем внимание на това как ще бъдат полезни в процеса на избирането на материала.
Основен метод за преглеждане на материала е пускането му на "play".
Може да го пуснете по няколко начина.
Единият от тях е натискането на бутона "play" в "source monitor".
Другият е с натискане на "spacebar" бутона от калвиатурата.
При повторно натискане на "spacebar" спира преглеждането на материала.
Другият начин е с клавишите, които вече разгледахме - "J/ K/ L" бутони.
Натискането на "L" стартира проиграването на нашето видео.
"Playhead" - времеви индикатор, дава възможност да разгледаме по-бързо нашето видео.
Другия вариант за бързо разглеждане е когато натиснем няколко пъти "L".
Колкото пъти натиснем, толкова пъти по-бързо ще се проиграе видеото.
Kогато искаме фино да прегледаме нашия материал, можем с натискането на "K", и без да го пускам - едновременно с него с бутона "L", да проигравам бавно напред.
Или с бутона "J" да проиграваме бавно назад.
Поради фиксираните размери на нашия "source monitor", колкото по-дълъг е клипът, с който работим, толкова по-неточен става "time bar".
В случая работим с къси клипове и може лесно да установим нужното ни място, от което да започва и да свършва клипа.
Когато работим с продължителен клип от порядъка на 30 минути, 1 час; тогава този бар става много неточен.
Затова инженерите в "Adobe" са дали възможност да се приближаваме и отдалечаваме с долния бар.
Приближаваме се и това разглеждане става много по-фино.
Когато монтираме със синхронно аудио във видеото, за по-голяма точност при монтажа с аудиото, би било удобно да виждаме и "audio waveform".
Нека заредим един клип с аудио.
"Premiere Pro" има опция да виждаме аудиото.
Нека пуснем на "play", за да чуем мястото откъдето тръгва диалога.
Диалогът започва някъде тук.
Ще наглася точното място, ако искам от там да тръгва кадъра.
Може да намерим мястото откъдето започва диалога от тук.
Пускайки от този бутон, който изглежда като "waveform".
С лекота може да отидем малко преди началото на диалога.
Уцелихме мястото откъдето тръгва нашия диалог.
Когато изберем нужната дължина от нашето изходно видео, трябва да отбележим тази дължина.
Това става с поставяне на входна и на изходна точка.
С "mark in" бутона, в скоби е неговият бърз клавиш "I".
Отбелязваме входна точка.
След което намираме неговия край и поставяме изходна точка.
Пропуснах края на репликата.
Връщам се, за да го проиграя отново и ще използвам бързия клавиш "O", който маркира изходната точка.
Вече маркирахме сегмент, който може да използваме в нашия монтаж.
Докато избираме нашите клипове може да използваме и други техники, не само поставянето на входна и изходна точка.
Една от тях е използването на маркери.
Маркерите са визуални индикатори, с които монтажиста отбелязва места, които са важни за него.
Тук съм поставил два маркера.
Да отидем на първия.
С него съм маркирал мястото на затварянето на клапата.
С втория маркер съм маркирал друга област от този клип.
Този маркер не отбеляза само начална точка, но той е и с определена дължина.
Може лесно да поставим маркер с бутона за поставяне на такъв.
Пускаме на "play".
В началото на звука поставям маркер.
Ако не сме уцелили точното място, има лесен начин за наместване.
Хващам маркера и го премествам на нужното място.
Когато искаме да маркираме определена дължина, можем с бутона "out" и с хващане с мишката да отбележим тази област.
С двойно натискане на този маркер, може да влезем в неговите опции.
Да му зададем име.
Например "Select 1".
Може да сменим неговият цвят.
По този начин маркирахме визуална област в нашия "timeline".
Друг начин за запазване на вече избрана от нас област е, чрез създаване на "subclip".
"Subclip" е виртуален клип, който се създава в нашия "project" прозорец.
Той изглежда като нормален клип и е с дължина на избраната от нас селекция.
Преди избраната и след избраната от нас област, не носи никаква информация.
Създаването на "subclip" става от менюто "clip", "make subclip".
Oтваря се меню, което пита как да се казва нашия клип.
Кръщаваме го по начин, който ще носи информация, която ще ни помага по-нататък при неговото използване.
Натискам ОК.
До оригиналния клип се появи нашия нов клип, който кръстихме "мидичка".
С двойно натискане го отваряме и виждаме, че неговата дължина е колкото избраната от нас селекция.
Ето как от един дълъг клип, може да вземем само най-добрите моменти, които се наричат "select".
Да ги запазим в някои "bin" и в последствие да ги използваме в нашия монтаж.
Когато сме избрали дължината, остава да вкараме клипа в монтажа.
Хващам го и го издърпвам върху нашия "timeline".
Отивам накрая.
Другия вариант е използването на двата бутона отдолу на "source monitor".
Нека да направим още една корекция.
Ще се приближим малко, за да видим.
Ето как действа бутона "insert".
Той ще раздели двата клипа и ще вкарва още един клип между тях.
Бутонът "overwrite" от позицията надясно, ще запише върху тези клипове с дължината избрана от нас.
Ето как става това нещо.
Друг начин за вкарване в монтажа.
Издърпаме в програмния прозорец.
Там се появява една опция, която казва, че ако го пуснем, ще бъде прехвърлен в нашия монтаж с функцията "overwrite".
Ето как записа върху клиповете, които са в монтажа.
Другата възможност е, ако натиснем бутона "command"/ "ctrl", ето как се променя това меню.
Тогава ще разделим нашите клипове и ще вкараме избрания клип.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кои бутони създаваме селекция около избрания материал?
 Mark In, Mark Out.
С маркер бутона.
С бутона Insert.
 
Как можем да създадем нов клип с дължината на селектирана от нас област?
С помощта на менюто Make Subclip.
Като поставим селектираната област в таймлайна.
С помощта на маркери.