Предварителна подготовка на аудиото

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В дясната част долу на "Premiere Pro" е разположен измерителя за силата на аудио сигнала, който ни дава възможност да следим силата на пиковете на нашия сигнал.
Той работи независимо от това къде възпроизвеждаме аудиото.
Когато възпроизвеждам от нашия "source" прозорец: "аудио от файл" - той отчита силата в "source" прозореца.
Когато възпроизвеждам от "timeline", той отчита силата в микса.
Тя е сумарна от всичките тракове, които се миксират един към друг.
Важното за този уред е, че вашия сигнал не трябва да надвишава 0 децибела.
В противен случай се появяват изкривявания в сигнала.
По тази причина на индикатора са поставени тези червени квадрати.
Те индикират когато сигнала надхвърли нулата.
Те алармират за това, че вие трябва да намалите силата на вашия сигнал.
За предварителна обработка силата на сигнала, "Premiere pro" разполага с инструмент, който се нарича "audio gain".
Той дава възможност автоматично силата на аудио файловете да се вкара в определени стандартни норми.
Този процес се нарича нормализиране.
Нека видим как действа.
Натискаме с десен бутон върху този файл, който гледаме в "source" монитора.
От отворилото се меню намираме опцията "audio gain".
Отваря се меню, което ни дава няколко опции.
Как да влияем върху "audio gain".
Това е т.
нар.
предварителна сила на нашето аудио.
Опцията която е включена по подразбиране е "adjust gain by".
Тя дава възможност ръчно да намалим силата със стойността, която ще въведем в децибели.
Ще намаля с -6 децибела силата на аудио файла.
Натискам ОК.
Ето какво се получи с нашия "waveform" в "source" монитора.
Намали размаха си, което означава че е намалена силата.
При възпроизвеждане на звук, изкривяването липсва.
Червените квадрати не индикират, че звукът е изкривен.
Нека разгледаме другите опции.
"audio gain".
Горната опция "set gain to" дава възможност ръчно да сложим колко децибела да бъде "audio gain".
Променяме го на -3.
Ето как софтуерът промени звука на нашия файл.
Следващата опция се нарича "normalize max peak to".
Тя дава възможност, след анализ на аудио файла да намери кой е най-силния пик от него.
След което променя колко децибела да стане този пик.
Слагаме -2.
"Premiere Pro" анализира целия файл и най-силния пик ще стане на -2 децибела.
Всичко останало ще бъде усилено или намалено пропорционално, спрямо този пик.
"normalize all peaks to" дава възможност с анализ, софтуера да открие всички пикове в аудиото и да зададем на колко децибела да ги направи.
Оставям "audio gain" на -6 децибела.
Променихме "audio gain" в нашия "source" монитор, но на "timeline" остана непроменен.
Натискам с десен бутон и забелязвам, че опцията е налична и тук.
Ще настроим "audio gain" и в "timeline", -6 децибела.
Натискам ОК.
Важно за "audio gain" е последната опция "peak amplitude".
Опцията носи информация колко е реалният пийк левел на този аудио файл.
Предишния файл, с който работехме беше музика, която е миксирана и мастерирана финално.
При нея няма скокове.
Сега пуснах един "voiceover", който аз съм записал.
Този файл дава информация, че е амплитудата на максималния пик е -5,1 децибела.
Ако искаме максималното ниво да е на -3 децибела, трябва да му приложим "audio gain" от 2,1 децибела.
Натискам ОК.
Софтуерът ще го направи автоматично.
и виждате Ето сега game е настроена Плюс 2 цяло и един децибела
"audio gain" е настроен на +2,1 децибела.
"set gain to" показва колко е приложения "audio gain" в момента.
За нормализиране на файловете, може да селектираме всички файлове.
От меню "clip", "audio options", "audio gain" може да ги нормализираме на определено ниво.
Това ще даде възможност да започнем с една и съща стартова сила на звука.
Съветът ми е файловете да не бъдат нормализирани на 0 децибела, защото в последствие при смесването на "timeline" и наслагването на силите на звука, ще получите нива над 0 децибела, които ще изкривяват аудио сигнала.
За да се избегне това, добро стартово ниво е -6 децибела.
Важно меню от предварителната подготовка на аудио файловете е как да третираме аудио каналите на нашия изходен файл.
Натискам с десен бутон, менюто "modify".
"audio channels" дава възможност как да бъдат третирани аудио каналите в този файл.
Сега тази музика е стерео файл.
Ляв и десен канал ще отидат на "audio 1 track" В левия и десния канал на "audio 1".
Може да третираме този стерео файл.
Отделяме двата канала в два отделни моно канала.
Задаваме номерата на аудио траковете да са два.
Ето че левия отива в "audio 1".
Десният отива на втори аудио трак.
Файлът вече е на два трака.
По този начин може да приложим на двата канала различни филтри.
Може да приложим на двата канала различен "audio gain".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво променяме с параметрите на Audio Gain?
Силата на звука
Скоростта на звука
Различните честоти в звука