Поставяне на аудио трак ефекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Разгледахме възможностите на "audio track mixer".
В този урок ще разгледаме прилагането на трак ефекти, субмикс ефекти и мастер ефекти.
Тази опция по подразбиране е скрита.
Може да я открием с натискането на този триъгълник.
Откри се нов изглед на "audio track mixer".
Какво представлява той? Във всеки трак се отворя по един нов прозорец, който е разделен на 3 части.
Най-горната част има 5 слота за прилагане на ефекти.
Във всеки слот и всеки трак, може да приложим ефектите, които искаме.
Най-долната част от прозореца дава възможност бързо да редактираме най-важните параметри на всеки от ефектите.
Долу има падащо меню.
От него може да се превключва кой от параметрите на ефекта може да редактираме.
Пълният интерфейс на ефекта, (ако ефектът има такъв) може да бъде отворен с двойно натискане.
Може и с натискане на десен бутон, избирайки менюто "edit" - отваря се интерфейса на ефекта.
Интерфейсът на ефекта показва настройките му, които може да коригираме едновременно.
Ако изберем "none", може да махнем ефекта от дадения трак.
Върху "submix" могат да бъдат прилагани ефекти.
Върху "master track" също може да бъде приложен ефект.
Долната част от прозореца за прилагане на ефекти, дава възможност да използваме опцията на т.
нар.
"send".
Какво представлява "send"? Дава възможност да използваме всеки от "submix", като външна верига за ефекти.
След това може да я върнем, смесвайки към основното аудио в определена пропорция.
Показвам нагледно, за да добиете представа.
Ще го демонстрирам с ефектите.
Изключвам от "send" за ефектите и ги изпращам в мастера.
От "fx submix 2".
Ето този "submix" канал.
Изпращам там всеки от ефект траковете.
Появява се параметър, който определя с каква сила ще го изпратим.
На този "submix" прилагаме ефекта "analog delay".
Засилвам докрай параметрите му, за да може да се усети чувствително разликата.
Намалям музиката, за да не ни пречи.
Какво постигнахме? Трите ефект трака отиват в мастера чисти, а в същото време изпращаме техният сигнал в "fx submix".
Там е приложен "delay" ефект.
Неговата цел е да прави повторение на сигнала като ехо.
С този плъзгач "dry out" премахвам чистия сигнал и оставям само ефектния сигнал.
Т.
е.
само повторенията.
С този плъзгач за силата, определям колко силен ефект, да се добави към чистите ефекти.
Нека пуснем на "play".
Включвам "loop".
Повторението се чува ясно.
Ще го намаля, за да сравним разликите.
Ето колко фин ще бъде ефекта.
Този ефект е приложен върху повече от един трак.
Обединяваме няколко трака с един и същ ефект.
Ето, ефектът е по-слаб.
Намалям го още малко.
По този начин превърнахме "submix track" в "send track".
Използвахме друга негова функция; да приложим и да миксираме ефекти към аудиото.
Може да приложим ефекти и на "master track", които дават възможност да довършим микса.
Ефектите отново са 5 на брой.
Тук я няма долната секция, която дава възможност за "send".
"master track" е финалната инстанция.
Не може да бъде препращан към нищо друго.
С него и с неговите ефекти слагаме финал на нашия микс.
Довършваме го, мастерираме го и оформяме финален резултат.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Върху какво въздействат ефектите поставени върху мастер трака?
Върху цялостния микс
Вурху отделните тракове
Върху отделните клипове