Функции на параметрите в Title Designer

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
В този урок ще продължим разглеждането на "title" дизайнера.
Ще се спрем по-обстойно на панела за настройка на параметрите.
Панела с параметрите на графичните елементи се намира в дясната част на прозореца на "title" дизайнера.
Най-горе е "transform" менюто.
С него променяме позицията и прозрачността на нашия елемент.
Най-отгоре е глобалната прозрачност на целия елемент.
Следват, промяна на позициите по хоризонтала и вертикала.
Промяна на ширина и височина.
Следващото меню дава цифрово изражение на завъртането на нашия надпис.
След това, вид на шрифта.
"bold/ italic" Неговия размер, "aspect".
Колко да е разтегнат.
"Leading" ни дава възможност да променяме когато надписа е на два реда, да променяме разстоянието между отделните редове "Kerning" дава възможност да променяме разстоянието между отделните букви, спрямо това къде е нашия маркер.
Ако имаме селекция може едновременно да променяме "kerning" на повече от една буква.
"Tracking" дава възможност да променяме цялостно разстоянието между буквите.
"Baseline shift" дава възможност да може да местим нагоре и надолу селектираната буква.
Със селекция върху всяка отделна буква може да променяме различните ѝ параметри.
Сега мога да променя само големината на първата буква.
С "baseline" може да я модерираме по друг начин спрямо останалите букви.
"Slant" дава възможност да накланяме нашите букви наляво и надясно.
Всеки един параметър работи според селекцията.
Ако няма селектирано, "slant" ще работи върху всичките знаци.
"Small caps" е функция, която дава възможност, ако сме писали главни и малки букви - всички да станат главни букви.
Там където са били малките букви, ставайки главни, те да са с различна големина, спрямо истинските главни букви.
Тази големина може да бъде от 100% (т.
е.
да са равни)
или да са намалени и по-малки от тези главни букви.
"underline" дава възможност тези букви да бъдат подчертани.
С "distort" може да ги изкривяваме по различен начин.
Следващото меню дава възможност да променим вида на запълването на нашите букви.
"solid дава възможност да запълваме с плътен цвят, а следващата опция е избор какъв да е този цвят.
"opacity" е прозрачността на това запълване.
"linear gradient" дава възможност да ги запълним с градиент.
Пускайки "linear gradient" се отварят още няколко възможности.
Ъгъл на преливката, и дали да може да се повтаря.
По този начин създаваме повече от едно повторение нашия градиент.
"radial gradient" дава възможност за кръгова преливка.
"4 color gradient" дава възможност за преливка от четири различни цвята, които се намират в четирите краища на всеки от знаците.
Имайте предвид, че всички преливки се отнасят не глобално върху надписа, но те действат върху всеки един от знаците.
"bevel" дава възможност да се получават различни закръгления по ръба на буквите.
"eliminate" дава възможност да елиминираме запълването.
Всяка от тези операции може да бъде използвана върху селектиран знак.
Другата опция дава възможност да бъде елиминиран цвета и запълнена с черно.
"sheen" дава възможност да създадем проблясък върху нашите букви.
Опцията има своите настройки за големина, ъгъл.
Променя се ъгъла върху всяка една от буквите, а не глобално.
"offset" променя позицията спрямо буквите.
Следващото меню дава възможност да създадем "outline" около буквите.
"inner strokes" ги прилага от вътрешната страна текста.
"outer strokes" ги прилага от външната страна на текста.
"size" променя размера на на този щрих.
Има опция за запълване на щриха с друг цвят.
Видът на щриха може да бъде различен.
С "depth" създаваме вид на 3D дълбочина.
"drop face" копира лицето на нашите букви със съответния цвят.
Има опция за проблясък.
Долното меню е "texture".
Може да се задава външен файл, картинка за запълване.
"Shadow" дава възможност да бъде зададена сянка на буквите.
Може да променяме нейната големина и прозрачност.
Ъгъла.
Посоката, в която да бъде хвърляне сянката.
Симулиране от коя страна е светлината.
Разстояние на което да е от буквите.
Колко да е мека.
Последното меню дава възможност да създадем плътен фон на буквите и на графичния елемент.
Вид на запълване дава възможност да използваме вече познатите ни менюта.
Всички тези менюта, въздействат не само върху буквите, но и върху графичните елементи.
Давам сянка на този елемент, отмествам я, давам цялостна прозрачност, Когато се застъпят с буквите, елементите имат свой приоритет.
Тук нямаме възможност да ги гледаме като отделни слоеве както в "Photoshop", но все пак имаме възможност да ги преподреждаме.
Натискаме с десен бутон върху елемента от менюто "arrange" избираме дали елемента да отиде най-отпред, дали да отиде само едно ниво напред, дали да отиде най-назад, или да отиде с едно ниво назад.
Изпращаме елемента най-отзад.
Ето как той стана като подложка на тези букви.
Това беше интерфейсния прозорец.
Не ви показах само горната част от бутоните.
Тя е свързана с тези настройки.
Тя дава по-удобен начин за тяхното коригиране.
Тук се намира видът на шрифта.
Какъв да е той - "regular/ bold/ italic".
Ето ги бутоните, които ни дават възможност да регулираме "italic, bold", подчертан с линия.
Какъв да е размерът на буквите.
Какво да е разстоянието между отделните букви.
Какво да е разстоянието между отделните редове.
Как да е подравнен - в ляво, центрирано, в дясно.
Това е меню, което се отнася за това къде да са "tab stops", което ще разгледаме по-нататък.
Това меню дава възможност да отворим шаблоните.
Друго меню - дава възможност да създаваме анимация за нашите надписи.
Последния бутон дава възможност да създадем нов текст, който е базиран на вече създадените графични елементи.
Може да коригираме и променяме неговите графични елементи, запазвайки стария непроменен.
Разгледахме основните опции в "title" прозореца.
В следващите уроци ще наблегнем на различните приложения на този "title" прозорец.
В зависимост от това ще разгледаме по-задълбочено някои от по-използваните настройки.

Тест за преминаване към следващия урок

 
С кой параметър променяме големината на шрифта?
Font Size
Font Style
Font Family