Интерполиране на анимацията

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В миналия урок разгледахме как да направим така, че параметрите да се променят с течение на времето.
А накрая се получи анимация на изображението.
Реализирахме го със създаването на т.
нар.
ключови кадри ("key frames").
В този урок ще разгледаме интерполацията на анимацията между ключовите кадри.
Интерполацията представлява начинът, по който софтуерът ще променят стойностите, за да достигне плавно от един параметър до друг, между двата ключови кадъра.
Активираме горния слой, за да разгледаме как става това.
Основният начин за интерполация между два "keyframes", който "Premiere Pro" прилага, е линейния.
Отварям триъгълника на "position", за да видим какво означава това.
От единия параметър, -169.
До другия параметър, +640.
"Premiere Pro" променя на равни интервали стойностите, за да достигне от единия до другия параметър.
Тази графика показва скоростта на промяната.
От 0 - няма промяна; изведнъж рязко скача на 660.
Промяната остава равна от единия до другия "keyframe"; и след това отново отива на 0 (без промяна).
Ще разгледаме друг параметър, защото има и още една графика, която искам да покажа.
Отново в долната част, показва скоростта на промяна.
В горната част има една нова графика, която показва как се променя стойността на реалния параметър.
От 62 градуса.
До 41.
4 градуса.
След това до 0.
В началото графиката е по-полегата.
Промяната става по-бавно, от единия параметър до другия.
Където е по-голям наклона е по-силна промяната, между последните два "keyframes".
Това се изразява и в графиката за скоростта.
Тя също показва, че тази промяна се извършва с по-голяма скорост.
Промяната се извършва линейно.
Какво става когато не искаме промяната да е линейна? Не искаме скоростта да остане една и съща.
Искаме анимацията плавно да затихне.
Движението да спре бавно и завъртането да се забави към края.
Софтуерът предлага други възможности за интерполация между отделните "keyframes".
Когато натиснете с десен бутон върху "keyframe", от отвореното меню по-надолу са опциите за интерполация.
Ето го линейния вид на интерполация.
Следващият вид е "bezier".
Дава възможност да постигнем нелинейност на движението, контролираме го с "bezier" криви.
Пускам го.
Появи се рамо на "bezier" крива.
Може да определим как да затихне нашето завъртане.
Ще включа "bezier" и на горното изображение.
За да го направим плавно, трябва да намалим скоростта.
Пускам на "play".
Движението се забавя.
Показано е в кривата на завъртането, ето тук към края.
Тя клони към 0.
Може да коригираме това нещо.
Когато анимацията е линейна вида на "keyframes" е като ромб.
Когато включих "bezier", ето как се промени вида на "keyframe".
Изглежда като пясъчен часовник.
Следващият, който ще разгледаме се казва "auto bezier".
Той създаде 3-ти тип на изглед на "keyframe" - кръгъл.
"auto bezier" - за плавна промяна на скоростта на параметъра.
Автоматично се променя в зависимост от промяната на околните му "keyframes".
Ето как изглежда това нещо.
Ако хвана първия "keyframe", на следващия "keyframe" се променя графиката преди и след "keyframe", за да постигне плавност на промяната.
Натискам "undo".
Ще покажа "continuous bezier".
Той е смесица между "bezier" и "auto bezier".
Дава възможност ръчно да регулираме рамената, както и възможността да се донагласят, спрямо околните кадри.
Ето, отново имаме рамена.
Видът на иконката на "keyframe", се превърна на прясъчен часовник.
Следващата интерполация е "hold".
Представлява запазване на стойността до следващия "keyframe", който рязко се сменя към новата стойност.
Полезно е, когато се налага да направим анимация на стъпки, а не с плавнa интерполация между "keyframes".
Последните два метода се наричат "ease in" и "ease out".
Те са разновидност на "bezier" интерполацията, при която движението към този "keyframe", плавно затихва.
"ease out" - движението след този "keyframe", плавно увеличава скоростта си.
Включвам "keyframe" на "auto bezier".
Разгледаните дотук възможности за интерполация, бяха свързани с т.
нар.
времева интерполация.
Тоест, интерполацията в промяната на стойностите, спрямо времето.
Има интерполация, която се появява само с ефекти.
(създаващи път на движение) Казва се "special interpolation".
Появява се като възможност на филтри, като "motion".
Ето тук движението графиката е показано с път; неговите точки показват скоростта от "keyframe" до "keyframe".
В края се сгъстяват.
Промяната там става по-малка, защото направихме забавяне.
Ще направим друга анимация, за да ви покажа другия тип на интерполация.
Създавам нов "keyframe".
Отивам малко в края, ще преместим настрани картинката.
Софтуерът автоматично създава "keyframe".
Отивам още малко към края и премествам изображението надолу.
Какво представлява "special interpolation"? Нека селектираме средния "keyframe" от новосъздадените.
Включвам го на "linear".
Този тип интерполация влияе върху вида на пътя, който е създаден.
"linear" - формата на пътя да е линейна от точка до точка.
"bezier" - формата да бъде коригирана с "bezier" рамена.
"auto bezier" - автоматично да се променя формата на пътя.
"continuous bezier" - микс между "bezier" и "auto bezier"; отново дава възможност да променяме рамената.
С промяната на интерполацията постигнахме плавна и добре изглеждаща анимация.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представлява интерполацията на анимацията?
Метода, по който Premiere изчислява междините стойности между два ключови кадъра
Промяната в скоростта на видеото
Начин за премахване на анимацията