Представяне на Adobe Premiere и неговите възможности.

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Какво е монтаж? Процесът на свързване на фрагменти от даден изходен материал, използвайки различни критерии приоми за постигане на единно аудио-визуално възприятие.
Взимането на отделни части от дадено видео и свързването им, така че да създадем някакво желано от нас впечатление.
"Premiere Pro" е софтуерът, който дава техническите средства за реализирането на този монтаж.
Разполага с много средства, които ни помагат в нашата цел.
Някои от тях са 2, 3 и 4-точковия монтаж.
"ripple", "rolling", "slip", "slide" методи за изрязване на видеото, за постигане на по-плавни преходи.
Специален "trimming" прозорец, който дава по-добра визуална информация за подобряване на нашите монтажни връзки.
"Multicamera" прозорец, който добро средство за постигане на бърз монтаж, когато нашия материал е сниман с повече от една камера.
Всичко до тук са средства за видеообработката, но не изчерпват всички възможности на "Adobe Premiere Pro".
В съвременното визуално изкуство не е важна само видео частта, важно е и аудиото.
Аудио частта е застъпена много сериозно в "Premiere Pro".
Неговите възможности за синхронизация с външно аудио.
Визуалното изражение на аудиото с "audio waveform".
Отделни миксери, които действат на клип ниво и на трак ниво.
Аудио измерители.
Възможността за редактиране на "subframe" ниво, тъй като за аудиото един кадър не е достатъчно фин интервал.
Има професионални ефекти - "dynamics", "equalizer","reverb".
"Loudness Radar", който дава информация за стандартизиране нивото на аудиото.
"Premiere pro" е силен в областта на "color grading".
"Color grading" представлява по-дълбоко ниво на обработка на цветността на едно изображение; не е просто цветното коригиране, а създаване на цялостно цветно усещане във визуалното произведение.
"Premiere Pro" притежава професионални измерватели на цветността.
"waveform" монитор, "RGB parade scope", вектороскоп.
"Reference" прозорец, в който може да сравним некоригираното видео, с вече коригирано такова.
Цветни коректори като "three-way color corrector", "curves".
Маски с меки граници, които дават възможност да ограничим зоните, в които да действат нашите цветни коректори.
32-битова "floating point" дълбочина на цветовете.
Тя осигурява възможност за максимално добро качество.
Добре изградена насока в "Premiere pro" е композитинга.
Композитингът е възможността за обединяване на няколко слоя видео един върху друг в едно цяло, използвайки ефекти и методи за смесване.
"Premiere Pro" притежава повечето от методите за смесване между отделни слоеве, които имаме и във "Photoshop".
Дава възможност за маски, включително и "bezier" маски.
Проследяване на тези маски - възможността да следват определени обекти автоматично.
Възможност за стабилизиране на видео.
"key" - изрязване по цвят.
"Premiere pro" има застъпена графична част; с неговия генератор за надписи, който има изцяло отделен интерфейсен прозорец.
Друга застъпена в "Premiere pro" е анимационната част.
Голяма част от параметрите могат да се анимират.
За редактирането на техните "key frames" или ключове, които променят определен параметър; има обособен отделен прозорец.
"Premiere Pro" дава възможността и за интерполация между отделните "key frames".
Възможност за промяна на времетраенето на анимациите.
"on-screen" контролите, които дават възможността да обработваме различните параметри директно върху самия дисплей, виждайки в реално време промяната във видео изображението.
Всички тези възможности, които изброихме правят "Premiere pro" един от най-силните софтуери в областта на монтажа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За какво се използва Premiere Pro?
За видео монтаж, но са застъпени аудио монтажа, цветните корекции и композитинга.
3D анимация.
Предпечатна подготовка.