Композиране на видеото с помощта на Motion ефекта

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме параметрите на ефекта "motion".
Той е най-често използвания ефект при композитинг.
Един от трите задължителни ефекта, които са приложени на всеки от клиповете.
Нека селектираме единия от клиповете.
Най-отгоре е "motion".
Ще отворим неговото меню, за да виждаме параметрите.
Тази икона ни показва, че ефектът "motion" има "on-screen control".
Те се появяват на нашия екран, когато го изберем.
Позволяват ни да редактираме големината на клипа и неговата позиция.
Нека разгледаме различните опции на "motion" ефекта.
Най-отгоре е параметърът за позиция.
Той има две опции.
Положението на клипа по координатите "x" - по хоризонтала.
Натискам, клипа се мести само по хоризонтала.
Другият параметър е по "y" - мести клипа по вертикала.
Хващам с "on-screen controls", местя по хоризонтала и вертикала едновременно.
Следващият "scale" се грижи за големината на клипа.
Изразява референтни стойности и се влияе от друг параметър.
Когато натисна върху клипа с десен бутон, избирам "scale to frame size".
Когато той е включен от размера на нашия проект, "Premiere pro" дава възможност видеото да бъде намалено или увеличено, така че да съвпадне с размерите на нашия проект.
Видеото е в размерите на проека ни, затова не се променя.
Нека създадем видео, което да е с различни размери.
Ще направим ивици, които да са с размери 1920x1080.
Това е стандарт за "Full HD".
Когато поставим тези ивици на "timeline", те са отрязани отстрани, защото размерът им е много по-голям от размерите на проекта.
Когато натисна бутона "scale to frame size", "Premiere pro" ги вкарва в размерите на нашия проект.
Направих всичко това, за да ви покажа как стойността на параметъра "scale" е относителна.
Ще отворим "motion" параметъра на ивиците.
В момента "scale" е на 100%.
Опцията "scale to frame size" е включена.
Ако изключа опцията, "scale" става на 100%, но видеото, за да влезе в големината на екрана, трябва да го намаля на 50%.
Когато опцията "scale to frame size" е включена, параметъра "scale" на 100% показва, че видеото ще бъде в размерите на нашия проект.
Ако увелича тези 100%, ще започна да отрязвам от това видео.
Ако намаля, то ще стане по-малко от размера на нашия проект.
Ако "scale to frame size" е изключена, тогава опцията "scale" ще показва действителния размер на видеото.
Когато тя е на 100%, видеото ще бъде в естествената си големина.
То няма да бъде увеличавано или намаляно.
Естествената големина на ивиците, които създадохме, беше два пъти по-голяма по хоризонтала.
Затова и се отряза.
100-те % показват, че не е променен размера на видеото.
За да го вкарам в размера на проекта, трябва да го намаля двойно.
С 50% по всяка от двете оси - по хоризонтала и по вертикала.
Ето, видеото влезе в размерите на проекта.
Нека изтрием ивиците, те не са нужни повече.
Връщам се върху клипа, който започнахме да работим.
Опциите на "scale" менюто не се изчерпват с това.
По-долу има отметка, която се казва "uniform scale".
Когато тя е включена дава възможност "scale" да е заключен по хоризонтала и по вертикала.
Променяйки опциите на "scale", те се променят в равни пропорции по хоризонтала и вертикала.
Tова се показва и нa "on-screen" контролите.
Която от страните да хванем няма никакво значение - сменяме общия "scale".
Когато изключим опцията "uniform scale", "scale" параметъра беше преименуван на "scale height".
Появи се и още един параметър "scale width".
Размера по височина и по широчина.
Сега вече и самите "on-screen controls" ми позволяват да контролирам и двата параметъра поотделно.
По подразбиране, опцията "uniform scale" е включена.
Следващият параметър е "rotation".
Той позволява да извършваме завъртане на нашето видео.
Следващия параметър се нарича "anchor point".
Този параметър дава възможност да сменяме центъра, около който да се извършва промяната в размера на изображението; и около, който да се извършва ротацията.
Нека го поставим в горния му край, който е 0, 0.
"Premiere Pro" измести цялостно картината.
В параметрите "position", трябва да зададем 0, 0.
Когато параметрите на "anchor point" и "position" съвпадат, видеото се намира в центъра на екрана.
Когато извършваме операции по големината на видеото, тя се извършва по посока на новото положение на "anchor point".
Поставихме го в горния ляв край, "scale" се извършва по посока на горния ляв край.
Същото се отнася и за "rotation".
Върти изображението около "anchor point".
Правим "reset" на "anchor point" и "position".
Последната опция в "motion" филтъра се нарича "anti-flickr".
Тя дава възможност да приложим лек "blur" по вертикала, когато в изображението има тънки линийки с размер от един пиксел.
На някои телевизори линийките, трептят и създават неприятно усещане.
Този филтър позволява да приложим съвсем лек "blur" по вертикала, почти незабележим.
Прилагайки го, софтуерът изчиства ефекта на трептене.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как може да се променя независимо големината на видеото по хоризонтала и вертикала?
С изключване на бутона Uniform Scale
С включване на бутона Uniform Scale
Изпълняват се едновременно