Ускоряване на грейдинга с помощтта на Adjustment Layer

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Докато траят "color grading" сесиите, разполагаме с ограничено време.
Нямаме физическа възможност да обработим по отделно всички кадри.
Алтернативен начин е обединяване на кадри близки по осветление, за да може с една обща корекция, едновременно да бъдат коригирани и по този начин да спестим време.
За тази цел може да използваме опцията на "Premiere pro" за "adjustment layer".
Вече говорихме за "adjustment layer".
Ще се запознаем с едно от многото му приложения.
"adjustment layer" се създава в "project" менюто, натискам бутона "new item", избирам опцията "adjustment layer".
Това е менюто, което предлага да е с размерите на нашия проект.
Натискам ОК.
Създаде се "adjustment layer".
Нека прегледаме първата част на монтажа ни.
Тук се развива поредица от кадри, които са изцяло интериорни в тази червена стая.
Те са обединени от еднакво осветление.
Тук може да приложим "adjustment layer" и да коригираме всички кадри наведнъж.
Слагаме го на 4-ти слой.
Входна точка.
Изходна точка.
Слагаме го.
Прилага го с дължина 5 секунди.
Ще го позиционираме ръчно.
Ще приложим върху "adjustment layer" "three-way color corrector".
Ще коригираме контраста.
Променям леко сатурацията.
Коригираме леко цветната температура.
Ще използваме метода за сравнение.
Нека видим горната гледна точка.
Сравнявам я с този кадър, който е от подобна гледна точка.
Контрастът е малко по-висок в в манипулирания кадър.
Яркостта също.
Дори и цветността.
Нека пуснем на "play".
За кратко време, с помощта на "adjustment layer", успяхме да направим една цветна корекция.
Нека разгледаме следващия епизод.
Тези два кадъра са на същото място.
Може да изкопираме "adjustment layer" върху тях, за да могат и те да получат същата корекция.
Натискам бутона "alt", хващам "adjustment layer", дублицирам го.
Промям неговата дължина, така че да обхване само двата кадъра, за да не повреди другите кадри.
Тук съм захванал друг кадър.
По този начин набързо коригирахме и тези два кадъра.
Върху външните два кадъра ще сложим "adjustment layer".
Тези два кадъра много приличат като обстановка на тези.
Показвам, че "adjustment layer", може да бъде третиран като всеки един друг видеоклип.
Копирам този клип и избирам "paste attributes".
Ще приложа върху "adjustment layer" само филтрите от клипа.
Ето как "adjustment layer" беше третиран като най-обикновен видеоклип.
Приложихме му ефектите, които копирахме от обикновен клип.
С помощта на "adjustment layer", многократно забързахме процеса по "color grading".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как ни помага Adjustment Layer в процеса на колор грейдинга?
Чрез него коригираме еновременно повече от едно видео
Дава ни възможност да сложиме повече колор коректори
Поставения върху него колор коректор се смята по-бързо