Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
4. Създаване и промени на календари.