Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
3. Мрежови графици. Препоръки за работа.