Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
1. Работа със задачи и връзки между задачите