Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
9. (Бонус Модул) Таблици и изгледи