Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
8. Изгледи за разпределяне на ресурси