Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
7. Форматиране и печат на график