Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
10. (Бонус Модул) Допълнителни полета и формули