Допълнения към урока
Учебна програма Управление на проекти с MS Project
6. Отчитане прогреса на работа