Запознаване с панела Paragraph

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме панела "paragraph" Ще видим, как може да подравняваме текст и да правим отстъпи.
Ако не го виждаме отдясно останалите панели отиваме в "window, type & tables" и избираме "paragraph".
Преди да започна да го разглеждаме ще изпера "zoom tool", чрез натискане на клавиша "z" и ще приближа този параграф.
След това ще избера "type tool" с клавиша "T" и ще кликна някъде в него.
Най-отгоре от панела "paragraph" се намират всички опции за подравняване на текст.
Повечето от тях са ни познати от "Microsoft Word" или други текстови програми.
По подразбиране текста винаги се подравнява отляво, точно както в случая е този параграф.
Aко искаме да го подравним по друг начин само трявва да кликнем някъде в параграфа.
Дори не е нужно да маркираме целия параграф и да изберем подравняването, което искаме да направим.
От следващата команда го подравнявам централно, а от тази - отдясно.
От следващата секция потребяваме текста като индизайн поставя място между думите, така че целият параграф стига от край до край на текстовата рамка или на колоната, в която се намира, с изключение на последният ред.
Той става подравнен или в ляво, централно, или в дясно.
Ето този вид подравняване може би е най-често използваният, тъй като придава изчистен и официален вид на текста.
От последната опция правим целият абзац да достига от край до край в текстовата рамка или в колона, която се намира.
Предният ред не се измести тъй като имаме зададен отстъп, който го виждаме отдолу.
Ще го променя на нула и ще натисна "tab".
Сега виждаме, че целия абзац се измества и се подравнява от край до край на самата рамка.
Не бих казала, че този вид подравняване е често използван но сега ще ви покажа някои примери, където може би би се наложило да го използваме.
Ще натисна "ctrl+alt+0", за да центрирам двата листа на екрана.
Отново ще избера "zoom tool" и ще ще приближа този ред отдолу, който в момента не е много четим.
Ще отдалеча малко, чрез клавиша "alt" и скролване с мишката.
Отново ще избера "type tool" и ще кликна веднага след "Аула".
След това ще избера този вид подравняване Ще отида в "type, insert white space" и ще избера "flush space".
По този начин текст се избутва от двата края на рамката.
Ще избера "hidden characters", за да ви покажа точно какъв вид симвул използваме.
След това ще натисна "W", за да се върна в работен режим и отново ще избера "zoom tool".
Това което прави тази команда е да поставя разстояние, там където сме кликнали, като избутва текста в двата края на рамката.
Ако искаме да постигнем такъв резултат, това е правилният начин на изпълнение.
Вместо да използваме "tab" или още по-лошо - "spacebar".
Обърнете внимание на знака, който е различен от досега разглежданите.
Ако искаме този текст да бъде разпределен в три колони ще натисна клавиша "T", ще го копирам.
И сега ще го поставя веднага след 2015 година.
Още едно преимущество за поставяне на такива отстояния по този начин е, че сега ако маркирам рамката и я намаля разстоянието на отделните части се променя така, че запазва целия облик на текста.
Последните две икони подравняват текста спрямо центъра на двата листа.
Ще избера "type tool" и ще кликна върху този абзац, и ще подравня текста отдясно.
Сега ще го маркирам и ще го преместя от тази страна.
Забележете, докато беше подравнен отдясно и се намираше на лявата страница, когато го преместих от дясна страница, той се подравнява автоматично отляво.
Сега отново ще го подразня отдясно.
Обърнете внимание, как текста ще се промени, когато преместя на лявата страница.
Сега нека разгледаме втората част от панела.
Ще избера "zoom tool" и ще приближа тези няколко параграфа.
От първото прозорче правим отстъп отляво Когато започна да натискам горната стрелка, текста бива избутан от лявата страна.
От дясната страна има възможност да направим така наречения отрицателен отстъп.
Тоест по този начин текста се избутва отдясно.
Под тези две команди се намират опциите, с които може да прави отстъп само на първият ред или на последния.
Както виждате в момента на първият ред имам зададени 10 милиметра ще ги променя на 0 и ще натисна "tab".
Виждам, че имам още няколко интервала, които ще изтрия.
Сега когато започна да натискам горната стрелка измествам само първият ред на абзаца.
От следващата икона мога да изместя само последния.
За целта трябва да ми е подравнен отдясно.
Оттук може да създадем също така нареченият висящ отстъп, при който първият ред запазя позициите си, а всички останали след него се изместват спрямо отстъпа, който сме задали.
Ще започна да натискам долната стрелка докато не получа ето това съобщение, което ми казва, че съм достигнал края на рамката.
Ще натисна окей.
Висящите остави често се прилагат, когато се работи с булити или са така наречените водещи символи, за които ще говорим в отделен урок.
С последните две команди, които се намират в този панел може да създаваме падащи букви.
Ще кликна на този абзац и ще започна да натискам горната стрелка.
Номера който се вижда отстрани показва, колко реда ще обхваща падащата буква.
От тук мога да разбера, колко такива букви да има.
Ще отместя панела параграфа за да виждаме по-добре ще минимизирам останалите.
И така това беше всичко за този урок, в който разгледахме по-основните настройки в панела "paragraph".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои опции използваме, за да поставим отстояние преди или след параграф?
опциите за left/ right indent (ляв/ десен отстъп), които се намират непосредствено под секцията за подравняване
опциите за first line left indent/ last line right indent (първи ред ляв отстъп/ последен ред десен отстъп), които се намират непосредствено под секцията за left/ right indent (ляв/ десен отстъп)
опциите Space before/ Space after (отстояние преди/ отстояние след), които се намират непосредствено над секцията за поставяне на падащи букви (Drop cap number of lines)

Въпроси и отговори

 • Как да поставим текст със стил от друга програма?

  Георги:

  Здравейте! Как можем да поставим текст със стил създаден в индизайн, който сме копирали от друга програма, например Word?

  Ели:

  За да се запази стила на документа, който ще се копира: От работния лист в Индизайн - File>Place>> Изб. от диалог прозорец doc, който искаш да копираш >> Open Текста се закача за курсора >> Задържа се SHIFT+КЛИК върху работния лист>> Текстът на документа, заедно с форматирането от Word се излива в Индизайн и т.н.

  Rumen Gotsev:

  Най-добре е да се научите да създавате стиловете в индизайн - InDesign. Ако не знаете английски използвайте Google преводач: https://translate.google.bg/?hl=en&tab=TT https://helpx.adobe.com/bg/indesign/using/paragraph-character-styles.html https://helpx.adobe.com/indesign/using/paragraph-character-styles.html#apply_styles https://layersmagazine.com/using-the-next-style-paragraph-feature-in-indesign.html https://www.youtube.com/watch?v=RXRT3dHu6_o - курс по Adobe InDesign за начинаещи. Курсът е на английски.