Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на InDesign
2. Форматиране на листа и лейаут (layout) в Индизайн

Разглеждане на допълнителното меню в панела пейджес (Pages)

Разглеждане на допълнителното меню в панела пейджес (Pages)
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС