Разглеждане на панела Text Frame Options

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще обърнем специално внимание на панела "text frame".
Ще маркирам първата рамка, ще отида в "object" и ще избера "text frame options".
Както видяхме първата секция служи за това да определим, колко колони ще имаме в текстовата рамка.
От "number" мога да избера броя на колоните.
От "gutter" определя разстоянието между колоните.
А от "width" определям широчината на колоните.
Ако в едната колона има повече текст отколкото в другата, от опцията "balance columns" това нещо мога да го фиксирам.
Ето от това поле може да видим, че работим с "fixed number".
Това означава, че ако променя големината на рамката клоните в нея винаги ще останат три.
От прозореца тук ще избера "fixed width" и ще увеличи броя на колоните.
Ще натисна окей и ще ви покажа, какво получихме.
Натискам клавиша "W" С опцията, която току-що маркирах увеличавам рамката, минимум с широчината на колоната.
Ако започна да намалявам рамката тя се намалява отново с размера на колоната.
Ще стисна "ctrl+b" отново да отворя панела.
Последната опция, която се намира тук е "flexible width".
С нея може да променим броя на колоните и широчината им, когато работим с различен по размер текстови рамки или когато използваме "alternate".
Отново ще се върна на "fixed number" и ще намаля колоните до една, и ще натисна "tab".
Нека разгледаме следващата секция.
Тя служи за поставяне на отстояние от всички страни на текстовата рамка.
По подразбиране тази икона е включена.
Тоест сега, когато започна да увеличавам единия размер, този размер се прилага от всички страни на рамката.
Ако искам това да го променя мога да деактивирам тази икона.
Сега ще натисна "cancel" и ще маркирам следващата рамка, за да ви покажа, какво прави другата опция.
Отново ще натисна "ctrl+b".
С тази опция определяме, къде точно ще се намира текста в текстовата рамка.
Може да е най-отгоре, по средата, най-отдолу.
Страхотен начин да подравним текста особено, когато работим с таблици.
Отново ще натисна "cancel" и ще маркирам ето тази рамка.
Ще се върна отново в същото меню чрез "ctrl+b".
С последната опция "ignore text wrap" позволявам на текста да преминава през цялата рамка, без значение дали има някакъв обект в нея или не.
Опциите "text wrap" ще ги разгледаме в отделен урок.
Засега ще натисна окей.
Преди да завършим този урок искам да обърна внимание на още нещо.
Ще отворя панел "master page" и ще кликна върху някой от мастър страниците Ще избера "type tool" и ще направя текстова рамка.
Първо обърнете внимание на пунктираната линия, която показва, че работим с текстова рамка.
Когато избера червената стрелка, забележете иконата тук.
Когато кликна на нея тя се променя.
Което индикира, че в момента тази рамка е "primary text frame".
Както си спомняте от предните уроци "primary text frame" служи за добавяне на допълнителни рамки, ако в рамката, която в момента работим поставим текст, който не може да се побере в нея.
И така това беше всичко за този урок, в който разгледахме опциите от панела "text frame".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ako искаме текстът да се намира точно в средата на текстовата рамка, най- добре е да използваме опцията...
inset spacing, откъдето задаваме размери за отстояние от четирите страни на рамката
oт Аlign избираме Center
от inset spacing избираме Center