Разпределяне на текст в колони, чрез използване на Span Columns 

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа, как да поставим текст в колони и ще обърна внимание на някои важни моменти, свързани с разпределението му.
Ще разгледаме обциите от панела като ще ги приложа в текста, който се намира на лявата страница но преди да направя това ще ви покажа, как точно да поставите текст и най-често допусканите грешки.
Първото и най-важно условие, за да може да разделиме текст в колони е да работим с една единствена текстова рамка.
Сега ако селектирам "type tool", чрез натискане на клавиша "T" и направя текстова рамка.
Ще натиснете дясната стрелка няколко пъти, за да направя няколко колони и ще отпусна бутона на мишката.
Получавам три колони, но те са три отделни текстови рамки, които са свързани помежду си.
Това е първата често допускана грешка.
Ще ги изтрия и ще ви покажа следващата грешка.
Отново ще избера "type tool", този път ще създам една единствена рамка.
След това ще отида в "layout".
От "margins and columns" ще поставя три колони и ще натисна окей.
Сега като поставят текст той ще запълни цялата текстова рамка, вместо да се разпредели в така направените ограничения.
Тъй като така поставените колони не са част от текстовата рамка, а са част от листа.
Може би отново си мислите при така поставените колони да направите текстови рамки, но те отново ще бъдат отделни.
Ще ги изтрия.
Ще се върна от "layout" и ще махна така направените колони.
Сега ще ви покажа правилният начин на действие, за постигане на желания резултат.
Отново ще създам текстова рамка с големината на наборното поле.
След това ще отида в менюто "object" и ще избера "text frame options".
Най-горната секция отговаря за колоните в даден текстова рамка ще избера три колони и ще натисна окей.
Ако избера от "type, fill with placeholder text" поставям текст, който равномерно е разпределен в клоните.
Сега е време да ви покажа страхотните възможности, които се крият в панела "Span Columns" Ще избера "zoom tool" и ще приближа първата страница.
След това ще избера "type tool" и ще кликна върху заглавието на статията.
Ще отида в панела "paragraph" и от допълнителното меню ще избера "Span Columns".
Отваря се този диалогов прозорец като по подразбиране е поставен на една колона, което го виждаме от "single column".
Ще клекна на стрелката тук и ще избера "Span Columns".
От "span" мога да избера, в колко колони даденото заглавие да се разпредели.
В случая се разпределя във всички, но мога да избера да се разпредели само в 2, в 3, 4 или 5.
Ще го оставя на всички.
От "space before span" и "space after span" много да поставя разстояние преди или след заглавието.
Туй като нямам нужда поставям отстояние преди заглавието, ще поставя след.
Ще го направя на 7 милиметра и ще натисна "tab" и окей.
Сега ще кликна на подзаглавието.
Но този път вместо да отивам в "paragraph" и да избирам "Span Columns", ще достигнат този панел от контролната лента.
Първо трябва да се уверим, че работим с функциите от "paragraph" и след това ще кликна на тази икона като преди това задържа клавиша "alt".
Отново ще избера "Span Columns".
Този път ще ги направя на две колони.
За "space before" ще го направя на 7 милиметра, натискам клавиша "tab" и за "space after" ще го направя отново на 7 милиментра и отново клавиша "tab".
Това е страхотен начин на работа, защото така направените настройки може да ги запазим като стил на параграфа и да ги използваме там, където е необходимо.
Ако работим върху дизайн на вестник или списание се подсигуряваме, че текста под заглавията ще бъда на зададеното отстояние, което сме направили.
Ще натисна окей.
Сега ще селектирам този текст, ще избира пипетката и ще кликна върху подзаглавието.
Така поставям същото форматиране.
Друго, което можем да правим в този панел са колони във вечна правените колони.
Ще избера "type tool" и ще маркирам е този списък.
След това отново ще се върна в контролната лента.
Ще задържа клавиша "alt" и ще кликна на иконата.
Оттук ще изберат третата опция - "split column", благодарение на която получавам този резултат.
Преди това се правеше с поставянето на таблици.
Но сега с тази функция е много по-лесно и ефективно, тъй като както казах може да запазим всички тези направени настройки като стил и да ги приложим в бъдеще.
От тук мога да избера, колко колони за поставя.
В случая се две, но мога да ги направя повече.
Тъй като основната ми колана е доста тясна тя може да побере само две в този случай.
От "space before" отново мога да поставя отстояние преди и след даденият списък.
"inside gutter" и "outside gutter" отговарят за външното и вътрешното отстояние между двете колони.
Това беше всичко за този урок, в който видяхме, как точно да работим с текст в колони и невероятните възможности, които се крият в панела.

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да работим ефиктивно с опциите от панела Span Columns e добре да ...
създадем текстова рамка, след което чрез използването на стрелките от клавиатурата, правим нужния брой колони, след което поставяме текста
създадем текстова рамка, след което от Тype-Text frame options, правим нужния брой колони и поставяме текста
създадем текстова рамка, след което от Object- Text frame options, правим нужния брой колони и поставяме текста