Тайната на поставяне на едно изображение в няколко отделни рамки - Проект

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа два начина да поставите едно изображение в няколко рамки и до края на урока ще си направим тези проекти.
Ще започнем първо със създаване на нов документ чрез "ctrl+n".
Ще отмаркирам "facing pages" и ориентацията на листа ще бъде хоризонтална, и ще натисна окей.
Ще отворя "mini bridge", откъдето ще изкарам изображението, от което имам нужда.
Ще го придърпам в работния лист и ще минимизирам "mini bridge".
Ще го дръпна настрани.
След това ще го маркирам и от панела "align" ще го центрирам спрямо листа.
Ще отвори панела със слоевете и ще копирам това изображения още веднъж, като го хвана и го приплъзна до тази икона.
По този начин го копирам и го скривам.
След това затварям панела "layers".
Ще избера "frame tool", с който ще поставя няколко рамки на някои ключови обекти от самата снимка.
Отново маркирам изображението и с "ctrl+x" го изтривам.
Маркирам тази рамка, отивам в менюто "edit" и избирам "paste into".
Ще повторя същата операция и за тази рамка.
Вижте, как поставям в рамките само онази част от снимката, която бях маркирала.
Ще маркирам тази рамка и този път вместо в менюто "edit", ще използвам клавишна комбинация от "ctrl+alt+v".
Това е клавишна комбинация за "paste into".
Същото ще повторя и за тази рамка.
Забележете, че дори да преместя рамката, ако използвам пак тази клавишна комбинация изображението в рамката се променя в зависимост от това, къде се намира в самата снимка.
Това е така, тъй като снимката все още се намира в нашия "paste board".
Ще натисна "ctrl+z", за да върна изображението, както беше по-рано.
Докато още ми е маркирана тази рамка ще отида в контролната лента и за "stroke" ще избера бял цвят, а за дебелина ще направя 5 точки.
Също така ще поставя и "drop shadow".
Докато ми е маркирана тази рамка ще отида в панел "object style", който ако не го вижда отстрани отидете в "window, styles, object style".
По този начин се отваря ето този панел, който в следващите уроци ще го разгледаме много по-подробно.
Сега отидете на тази иконка тук и изберете "new object style".
За име ще избера "Рамка".
Няма да правим някакви други промени и ще натисна окей.
Сега ще маркирам другите три изображения и ще избера този стил, който току-що направихме.
По този начин слагам, както контур така и хвърлена сянка едновременно на всички обекти и на всички рамки.
Ще затворя това меню, ще отмаркирам и ще се върна в панела със слоевете, откъдето ще върна изображението, което по-рано скрихме.
Ще го маркирам и ще му поставя отново същият "object style".
Сега вече ще разместя снимките, за да създам по-интересен ефект.
След като съм готова ще избера инструмента правоъгълник и ше направя правоъгълник с приблизително тази големина.
Ще отида в панела "color" и ще поставя за "cyan" 42 %, за жълто 34 и за черно 2.
В момента този цвят се намира на "stroke", от стрелката тук това ще го променя.
След това ще отида в панела със слоевете и ще преместя направеният правоъгълник най-отдолу.
Ще маркирам правоъгълника заедно със снимката и от панела "align" ще ги подравня.
Ще уголемя малко правоъгълника от тази и от тази страна.
Ето това беше първият начин, с който поставихме едно изображение в няколко отделни рамки.
Със следващият проект ще ви покажа друг вариант за поставяне на изображение в няколко рамки.
Ще се върна в работния документ и ще създам нов лист.
От тук ще променя размера, като за широчина ще избера 210, натискам "tab", а за височина 140 милиметра и натискам "enter".
Ще затворя този прозорец и натискам "W", за да се върна в работен режим.
Ще селектирам инструмента "frame tool" с клавиша "F" и ще направя няколко правоъгълника.
След като направих всички правоъгълници, ще ги подредя.
Ще маркирам подредените рамки, ще отида в менюто "object, paths, make compound path".
Появата на този "X" показва, че в момента работя с един обект.
По този начин правя всички рамки да работят като една.
Ще центрирам рамките от "align" панела и ще го затворя.
След това ще отворя "mini bridge" и ще поставя ето тази снимка.
Ще я направя с големината на листа.
Ще отида в панела със слоевете, ще копирам снимката и ще я скрия.
Сега отново ще маркирам тази снимка, с "ctrl+x" ще я изтрия.
Маркирам така направените рамки и от менюто "edit" ще избера "paste into".
По този начин връщам снимката и я поставям в рамките.
Ако в някакъв момент реша, че искам да променя начина, по който изображението ми изглежда.
Достатъчно е само да преместя рамките върху частта която искам да видя и отново да се върна в "edit, paste into".
Ще натисна "ctrl+z" няколко пъти, за да върнa изображението в първоначален вид.
След това ще създам правоъгълник, отново с размерите на листа и от панела "color" ще задам цвят.
През цялото време натискам клавиша "tab".
Ще макирам направения правоъгълник и от панела със слоевете ще го издърпам най-отдолу.
След което ще покажа изображението, което по-рано скрих.
Ще маркирам изображението.
От панела "effects" ще избера "blend mode multiply".
За "opacity" ще го направя на 10%.
Сега ще променя "blend mode" и на правоъгълниците.
Но тъй като се оказа, че се намират под снимката ще задържа клавиша "ctrl" и ще кликна веднъж върху тях.
По този начин ги маркирам, с "ctrl+x" ги изтривам, чрез "ctrl+v" ги връщам обратно.
докато са маркирани.
зa "бленд моде" ще избера "luminosity" и след това ще поставя хвърля сянка.
Това е другият начин, по който може да поставяте едно изображение в няколко рамки.
Последният пример е много подобен на предният метод, който разгледахме.
При него използваме мрежа от различни геометрични фигури.
Отново се връщам в работния документ.
Ще създам нов лист.
От тук се избира формат А4.
Ще натисна клавиша "W", за да се върна в работен режим.
Изберам отново "frame tool" и ще направя мрежа от правоъгълници.
Като мрежата, която вие създавате може да бъде от всякакви геометрични фигури.
В момента натискам горната стрелка, а сега дясната.
Докато правоъгълниците са маркирани отивам в менюто "object, path, make a compound path".
Така отново правя всички рамки да работят като един обект.
След това отново отивам в "mini bridge" и избирам същото това изображение.
Ще го направя приблизително с такава големина.
Отново с "ctrl+x" го изтривам временно.
Копирам така направените рамки и този път вместо да отивам в "edit" и да избирам "paste into" ще използвам комбинацията от "ctrl+alt+v".
След това от "object" ще избира "corner options".
В момента изглежда сякаш ще направим промяна само на горният ляв ъгъл.
Така е тъй като в момента работим с "compound path".
Забележете че промените, които правим се прилагат на абсолютно всички рамки поотделно.
За стойност тук ще избера 7 милиметра и ще натисна "enter".
След това отново ще съзсдам правоъгълник с големината на листа.
От панела "colors" ще задам цвят.
През цялото време натискам клавиша "tab".
Ще маркирам рамките отдолу като кликна веднъж върху правоъгълника и задържа клавиша "ctrl".
С "ctrl+x" ги изтривам, с "ctrl+v" ги връщам обратно Ще маркирам направения правоъгълник и от "effects" за "opacity" ще избера 50%.
Последното, което ни остана е да маркираме правоъгълниците и от менюто "effects", което се намира в контролната лента ще избера "inner shadow".
И ще натисна окей.
По този начи получавам този ефект сякаш имаме прозорец пред изображението.
И така това беше всичко за този урок, в който разгледахме, как да поставим едно изображение в няколко отделни рамки.
А също така използвахме различни ефекти, за да направим интересен дизайн и да предадем завършен вид на нашите проекти.

Въпроси и отговори