Коригиране на текст чрез панела Find and Change

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще продължим да говорим, как да коригираме текст.
Винаги, когато поставяме текст в "Indesign" трябва да преминем през няколко важни стъпки, преди да започна да го коментираме и да поставяме различни стилове.
Препоръчително е винаги да отиваме така наречените скрити знаци, за да видим точно, как е въведен текста.
За да ги активираме ще отида в контролната лента и от тук ще избера "hidden characters".
След това ще натисна клавиша "w", за да преминем в работен режим.
По този начин ще виждаме всички скрити знаци.
Следващото, което ще направим е да изчистим някои често срещани грешки, които се правят по време на въвеждане на текста.
Това ще го направим чрез използването на панела "find and change".
До него може да достигнем чрез "edit, find and change" Първо трябва да сме сигурни, че работим в секцията текст.
В първото поле трябва да кажем на "Indesign", какво точно да търси.
А второто, с какво да го замени или как да го промени.
Една от най-често срещаните грешки е да се поставят два интервала, веднага след точката.
Това ще е нещото, което ще търсим.
Ще поставя точка и ще натисна два пъти "spacebar".
А в следващото поле "change to" ще въведа точка и ще натисна само веднъж "spacebar".
Това означава, че "Indesign" в момента ще търси навсякъде, където имаме поставена точка заедно с два интервала и ще бъдат заменени с точка и един интервал.
От секцията "Search" избираме, точно къде "Indesign" да започне да търси.
Имаме невъзможност да търси в целия документ или ако работим с няколко отворени документа да търси във всички тях едновременно.
Но вижте, какво ще стане ако маркирам някоя част от текста.
Сега, когато се върна в опцията "search" появяват се допълнително още няколко възможности.
С опцията "story" казваме на "Indesign" да търси не само в рамката, в която се намира даденият текст, но също и във всички останали рамки, които са свързани към нея.
Ако по някаква причина сме спряли да работим с "find and change" панела опцията "to end of story" ни позволява да продължим да търсим от момента, в който по-рано сме спрели.
С последната опция "selection", ако имаме направена селекция "Indesign" ще търси и ще прави различни промени, само в избраната от на селекция.
Ще избера инструмента "zoom tool" и ще те ближа ето тази секция тук и сега нека видим, как работи самият панел.
След като сме въвели, какво искаме да търсим и как искаме да го променим идваме и натискаме бутона "find".
Веднага "Indesign" маркира това, което се намира в полето "find what".
W нашия случай точка с два интервала след нея.
Ще стисна "change" и така получаваме след точката само един интервал.
Ако натисна "find next", "Indesign" намира следваща точка с два интервала.
Отново ще натисна "change".
Но ако искам да коригира всички грешки едновременно, ще натисна "change all".
Това съобщение ми показва, че има намерени 16 такива обекта.
Когато натисна окей "Indesign" ги променя едновременно в целия документ.
Друга грешка, която често се допуска и нежелателна е да се поставят два интервала за параграф вместо един.
Ще изтрия, това което търсихме по-рано и в първото поле ще въведат в интервала.
В случая ще кликна върху тази икона и ще отвори допълнителното меню, откъдето ще избера код за "end of paragraph".
Това означава, че имаме едно отстояние, тъй като търсим две отстояния ще се върна отново в това меню и отново ще избера "end of paragraph".
За "change to" отново от тук ще избера "end of paragraph".
Ще търси навсякъде, където са поставени две отстояния за параграф и ще бъдат заменени с едно.
Ще натисна "find" и тук може да видим, "Indesign" намери 2 отстояния, едно след друго.
Когато натисна "change" той ги променя.
Отново ще натисна "change all".
"Indesign" е намерил 25 такива отстояния.
Когато натисна окей той ги променя.
Ще отида в следващият лист и ще ви покажа друга често срещана грешка.
Вместо многоточие да се поставят три точки една след друга, и отново ще тикна върху тази икона.
Този път ще отида в "symbols" и от тук ще избера "ellipsis", което ще ни даде код за многоточие.
Отново ще кликна върху "find" и тук "Indesign" намира три точки поставени една след друга, и ще те са change.
Може би забелязахте, как отстоянието между точките се промени.
Отново ще натисна "find next", ще кикна върху "zoom tool" и ще приближа, за да видим по-добре настъпилата промяна.
Отново ще натисна "change" и така отново заменяме трите точки със знака за многоточие.
Ще натисна "ctrl+alt+0", за да виждам едновременно двете страници на екрана.
Друго, което може да правим е да търсим различно форматиране в самия текст и да го променяме.
Сега ще ви покажа, точно какво имам предвид.
Първо трябва да изтрием по-ранното за търсене и сега ще работим с опциите в долната част на панела.
Ще кликна на тази иконка тук и ще кажа на "Indesign", какво точно да търси.
От "basic character formats" ще избера да търси всички части от текста, които са подчертани.
За да направя това ще кликна веднъж върху "underline" и ще натисна окей.
От следващата опция ще кажа на "Indesign", с какво да го замени.
Отново ще кликна на тази икона тук, "basic character formats" и този път ще кликна няколко пъти върху "underline", за да съм сигурна, че тази опция ми е отмаркирана и ще отида във "font style".
От там ще избера "bold italic" и след това ще натисна окей.
Сега казваме на "Indesign" да търсим всеки подчертан текст и да го замени с "bold italic".
Ще натисна "find" и тук виждаме първият намерен текст.
Ще приближа с лупичката, за да видим, точно каква промяна ще направи "Indesign" и ше натисна "change".
Ще натисна "find next" и отново ще натисна "change".
След като съм сигурна, че така направените настройки работят ще натисна "change all".
Това беше всичко за този урок, в който ви покавах, как може да коригирате текст чрез използване на някои от опциите в панела "find and change".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kakво е Story?
така се нарича текстовата рамка в Indesign
така се нарича текстът, който се намира в текстова рамка в Indesign
така се нарича текстът, който се намира в свързани текстови рамка в Indesign

Въпроси и отговори

  • Как да открия непрочетен знак или буква в текста?

    Omana Katzarska:

    Здравейте, Когато не ми прочита даден знак, индизайн поставя червено квадратче с хикс вътре. Как да го открия като наименование с Find and Change и дали е възможно да се замени по този начин?

    Светлана:

    Вероятно това може да стане като се използва панела find and Change. До него се стига от Edit - Fin/Change и там има разни опции за търсене и промяна на букви и знаци.