Генериране на съдържание в Indesign

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще ви покажа, как автоматично може да генерираме съдържание.
Такова съдържание ще намерим в книги, списания, каталози, брошури и други подобни материали.
Ако се опитаме да го направим ръчно това би ни отнело ужасно много време и рискуваме да си удължим работата, особено ако текста и страниците претърпят някаква промяна.
Това означавам че отново трябва да се върне в съдържанието и да го коригираме ръчно.
Създаването на съдържание в "Indesign" зависи изцяло и единствено от направените и положени параграф стилове.
Ще отворя "paragraph" панела и тук може да видите абсолютно всички стилове, използвани в този документ.
Те са подредени в папки за олеснение на нашата работа.
Ще избера инструмента "type tool" и ще кикна върху закуска.
Забележете, че за всеки раздел или подраздел е приложен различен стил.
Показвам ви това, тъй като е много важно за разбиране начина, по който работи създаването на таблица.
Ще отида най-отгоре в документа и ще използваме с този бял лист, на който ще суздадем съдържанието.
Отивам в менюто "layout "и ще избера "table of contents".
Най-отгоре може да изберем точно, как ще се казва съдържанието.
По подразбиране е "content", в случая аз въведох съдържание.
Отстрани мога да избера стил, който да приложа върху думата съдържание и стила, който ще приложа е ето този.
Маркирам и ще изтрия по-рано направените промени, чрез бутона "remove".
От лявата страна трябва да въведем различните "paragraph" стилове, които ще използваме.
Ще кликна върху заглавие на раздел и ще натисна "add".
Това, което прави "Indesign" в момента е да използва текста, върху който е приложен този стил и да го генерира като съдържание.
В нашият случай навсякъде, където е приложен стилът "заглавие на раздел" техно ще бъде използван за създаване на съдържание.
Ако не виждате всички тези опции по начина, по който аз ги виждам кликнете върху "more options".
След това от "entry style" имаме възможност да форматираме самотосъдържание.
От тук ще избера стилът "Раздел".
Той се намира в папката съдържание.
От следващото прозорче може да изберем, къде точно да се намира номера на страницата - преди или след въведената дума.
Може да изберем да не използва номерация.
От "style" може да изберем различен "character style".
По-рано зададох "character style" цифри и него ще използвам.
От опцията "between entry and number" може да изберем, как ще ни бъде разделено съдържанието от номерацията на страниците.
В случая се използват "tab".
Ще изтрия така направеният символ и от стрелката ще избера "right indent tab".
Това означава, че номерацията ще ни бъде подредена от дясната страна на листа.
Сега ще натисна окей и нека да видим, какво направихме.
Ще натисна клавишa "W" и ще кликна в горната част на наборното поле.
Ето така само за секунди създадохме едно доста бързо и просто съдържание, използвайки само заглавията на отделните раздели.
Какво ще стане ако искаме да използваме и подразделите? Отново ще се върна в "layout, table of content".
От тук ще избера въпроси на статии, които се намират в папката "Подраздел", натискам "add".
След това ще избера стила "Имена рецепта" и отново ще натисна "add".
Сега отново ще използваме само и единствено текста, върху който тези стилове са използвани.
Ще кликна отново на стила "Въпроси на статии".
От тук ще избера за стил "Подраздел".
За "page number" опциите ще ги оставя така.
За "style" ще избера "Цифри".
От тук отново ще изтрия знака за "tab" и ще поставя "right indent tab".
и както забелязвате в момента работим с "level 2", тоест второ ниво.
Ще кликна върху имена рецепти и ще повторя отново процедурата.
за "entry style" ще избера стилът Подраздел От тук ще избира стилът Цифри, ще изтрия знака за "tab" и ще поставя "right indent tab".
Сега работим с "level 3".
Натискам окей и нека видим, какво направихме.
Обновихме таблицата.
Вийдам, че има застъпен текст, който всъщност е само един интервал.
Ще избера "type tool" и ще го изтрия.
Виждате, колко бързо и лесно само за минути генерирахме цялото съдържание на каталога, с който работим.
Искам да обърна внимание само на още две опции, които се намират в даденият панел.
Ще се върна в "layout, table of content" В секцията "options" имаме няколко възможности.
Когато създаваме интерактивен "PDF" и искаме, когато кликнем на съдържанието, то да ни отвежда до правилната страница.
Трябва да се уверим, че имаме поставено тикче пред "Create PDF bookmarks".
И от "replace existing table of contents" може да местваме вече съществуващо съдържание.
Ще натисна окей Преди да завърша този урок отново ще въобще точно, какво направихме.
Използваме всички стилове приложени върху заглавието на раздели и всички стилове приложени върху подразделите.
Като "Indesign" взима текста, върху който са приложени тези стилове, за да генерира самото съдържание.
И така това беше всичко за тази урок, в който видяхме, как може да създаваме автоматично съдържание в "Indesign".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво трябва да направим, за да генерираме съдържание?
избираме стиловете, които са приложени върху текста, който искаме да използваме в съдържанието. От полето Entry style може да изберем как точно да бъде форматиран този текст
избираме текста, който искаме да използваме в съдържанието и го поставяме в панела Table of Content
избираме стиловете, които са приложени върху текста, който искаме да използваме в съдържанието kато те трябва да носят едно и съшо име, в случай да получим желан резултат

Въпроси и отговори