Водещи символи и номериране - Bullets and numbering

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще видим, как да поставяме така наречените ведещи символи и номериране, които ще намерим в панела "bullets and numbering".
Преди да започнем искам да ви предупредя да не се подвеждате по направените интервали на редовете.
Те не са направили чрез използването на клавиша "enter", а са постига чрез задаване на отстояние в панела "paragraph".
Ако избера "type tool" и кликна може да видите поставеното отстояние.
Ще избера "type tool" и ще селектирам първата част от текста.
След това ще кликна на ето тази иконка тук, която ще ми позволи да поставя водещи знаци или така наречените булети.
Ако не я виждате уверете се, че работите с функциите от параграф панела.
Ако искаме да има по-голям контрол върху символите и начина, по който те се прилагат.
Единия вариант е да отидем в панела параграф и от допълнителното меню да изберем "bulлets and numbering", а другият вариант е да задържим клавуша "alt" и отново да кликнем на същата икона.
Така получаваме този диалогов прозорец.
В ето тази секция виждам използвайте символи.
Ако искам да използвам различни булети мога да кликна на "add".
Появява се този диалогов прозорец, който много наподобява на "glifs" панела, който разгледахме, който съдържа всички знаци в един шрифт.
От "Font Family" мога да избера друг шрифт, което ще направя.
Ще придърпам надолу Изберам ето това квадратче, за да добавя символ в списъка натискам "add" Ще избера това също и отново ще натисна "add".
След натискането на OK виждам двете квадратчета, които току-що избрах в списъка със символи.
Ще избера това по-голямо квадратче От "character style" мога да избера различен стил.
По-рано направих ето този "Син цвят".
Tака оцветявам символите.
Oт секцията отдолу мога да избера позицията на водещите знаци.
Дали да се намират отляво, в центъра или в дясно.
Когато започна да увеличавам "left indent", тоест лявото отстояние измествам, както водещи символи, така и текста навътре в рамката.
Ако искам да запазя позицията на текста, но да променя разположението на символите ще използвам ето тази опция.
Ако искаме водещите символи да се залепят до ограниченията на наборното поле или на рамката, в която се намира текста, тези две стойности трябва да са еднакви, но с противоположен знак.
Сега за "left indent" ще избера стойност от 8 милиметра и ще натисна "tab".
Така съм сигурна, че водещите знаци в момента се намират в края на рамката.
Натискам окей и сега нека разгледаме, как да поставяме номерация.
Отново ще маркираме този текст и за поставя на номерация мога да избера тази икона тук.
Ако искам да виждам опциите в панела задържам клавиша "alt" и кликвам още видиш върху нея.
Оттук най-вдясно виждаме "Level 1", което означава, че в момента работим на едно ниво.
Ще го оставя така.
От "format" отново ще го запазя.
но тук може да изберем, по какъв начин ще изглежда номерацията.
От "character style" отново ако имаме предварително направен стил може да го създадем.
Оттук отново може да изберем позицията на иконите.
Ако работим в таблица може да бъдат подредени в ляво, да бъдат централни в самото прозорче на таблицата или да се намират в дясно.
Отново от "left indent" измествам, както текста така и номерацията.
От "first line indent" измествам позицията само на номерацията.
Ако искам отново числата да се намират до "margin" ограниченията или ограниченията на рамката, двете стойчо трябва да са еднакви.
Тоест сега ще натисна 9 и ще натисна "tab".
Какво ще стане ако искаме да имаме друг списък с номерация, под вече съществуващия.
Ще маркирам тези два абзаца и отново ще кликна върху иконата тук.
Виждате автоматично списъка се продължава.
Ще натисна клавиша "alt" и ще кликна още веднъж.
Този път от тук ще избира "level 2".
Сега числата започват отново от 1, 2.
От "format" ще избера малки букви и ще вкарам текста, заедно с числата навътре.
От "character style" ще избера син цвят и ще натисна окей.
Zабележете сега, какво ще стане ако маркирам този абзац, избор пипетката и кликна върху списъка, който току-що направих.
Номерата се обновяват, вече имаме 1,2 и абзаца, който съм маркирала прие форматирането на този, върху който кликнах.
Ако искам да променя последният абзац например, отново ще го маркирам и ще викна върху абзаца, чиито стил искам да приложа.
В този урок разгледахме, как да работим с "bullets", с водещи символи и как да поставяме номерация.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ako искаме водещите знаци да се долепят до ограниченията на наборното поле или на рамката, в която се намира текста, трябва да...
въведем стойности за left indent, като те трябва да са положителни 
въведем стойности за first line indent, като те трябва да са отрицателни
въведем стойности за left indent и first line indent, като те трябва да са еднакви, но с противоположни знаци