Разглеждане на панела пейджeс (Pages)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме някои от основните настройки на панела "page".
Ако не виждаме панел при останалите панели, които се намират в дясно, може да отидем в менюто "Window" и от тук да изберем "pages".
В този панел виждаме абсолютно всички страници, които се намират в дадения документ.
Най-отгоре се намират така наречените "master pages", за което ще говорим в следващите уроци.
А под тях се намират страниците на документа.
Обърнете внимание, че всички четни страници се намират от лявата страна, а всички нечетни се намират от дясната страна.
Има няколко начина за добавяне на нова страница.
Единият начин е да отидем върху "master page", да кликнеш върху дадената страница, която искаме да добавим в ляв бутон на мишката и да я приплъзнем в полето с останалите страници.
Вижте как добавянето на една страница измести останалите.
За това ще говорим малко по-късно в урока Какво ще стане ако искаме да добавим две страници едновременно.
Отново идвам върху "A-Master", кликаме веднъж с ляв бутон на мишката и забележете, как двете страници се маркираха в синьо.
Хващам с ляв бутон на мишката и приплъзвам, и сега мога да ги пусна, където пожелая.
Ако искам да центрирам дадена страница достатъчно е да дойда и да кликна върху нея.
Друг начин за добавяне на страници е чрез използване на иконата, която се намира долу в панела.
Какво ще стане обаче ако искам да поставя страница на точно определено място? Примерно искам да поставя страница между 2 и 3.
Ще кликна веднъж върху страница 2, след което отново ще се върна върху тази икона, но този път вместо да кликна върху нея ще задържа клавиша "alt" и след това ще кликна върху самата икона.
Появява се този диалогов прозорец.
В първото поле мога да избера, колко страници ще въведа.
Във второто поле мога да избера дали страницата, която ще въведа ще се намира след избраният от мен лист, преди избраният от мен лист, в началото на документа или в края на документа.
Листа, който сега ще създам ще се намира след този, който съм избрала.
От тук мога да избера, след коя страница да се намира.
Първа страница, втора страница - до девета.
Ще избера страница номер 3.
Тъй като това е страницата, която ми е маркирана, което мога да го видя в панела "pages", а от мастер ако работя с няколко различни мастър листа, тук ще виждам целия набор от мастър страници.
В случая работи само с един.
Имам и опция да не използва мастър страница.
Ще избера "none" и ще натисна окей.
Обърнете внимание, че всякакви промени, които се правят в документа се отразяват на момента в панела "pages" и виждате страницата, която току-що добавихме.
Няма "A-Master".
Това го разбираме поради това, че липсва буквичката А върху нея, маркирана е тъй като оцветен в синьо.
Намира се веднага след страница номер 3, където избрахме да я поставим.
И последният начин, по който може да създадем нова страница е чрез използване на менюто, което се намира в панела "pages".
С ляв бутон на мишката идвам и кликам върху него.
След като избере опцията "insert pages" се появява отново същото меню.
И така това беше всичко за този урок, в който разгледаме някои от основните настройки на панел "pages".
А в следващият урок ти ви покажа някой по-особени настройки, които биха ни улеснили много процес на работа.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да поставяме няколко на брой страници едновременно?
чрез отиване върху мастър страница и кликане няколко пъти върну нея
чрез избиране на опцията за създаване на нова страница, която се намира в долната част на панела Pages
чрез избиране на опцията за създаване на нова страница, която се намира в долната част на панела Pages и засържане на клавиша Alt
чрез избиране на опцията за създаване на нова страница, която се намира в долната част на панела Pages и задържане на клавиша Ctrl

Въпроси и отговори

 • Стоян Марев:

  Намерих решението! В моята версия на InDesing CS6 в панела за създаване на нов документ има опция Binding, в която по подразбиране е маркирано подвързване отдясно-наляво, което и даваше тази подредба на страниците. Трябва да с е избере другата икона: Binding отляво но дясно и тогава редът на страниците излиза правилно. В урок 2 от този курс, когато се разглежда панела за създаване на нов документ, тази опция не фигурира и очевидно има различие във версиите. Затова не можах да се сетя веднага и пиша този отговор за да могат колеги да обърнат внимание, че тази опция може да изиграе лоша шега при създаване на нов документ, ако не се забележи коя икона е избрана.

  Nikolina Kanarova:

  Благодаря за уроците, но моето мнение е, че дикторката говори много бързо!

  Nikolina Kanarova:

  Също така често прекъсва звука.

  Поля Първанова:

  Здравейте, Николина! И аз имах Вашия проблем, но под един урок прочетох коментар и от там разбрах, че има опция да се намали скоростта, с която говори лектора. По подразбиране е на 1, аз го поставих на 0,85 и сега е перфектно.

 •  Може ли да използвам алтернатива на посочените функции?  

  Мая Петрова:

  Здравейте, имам версия CS3 и липсват опциите посочени в урока от page attributes,липсва като възможност. Има ли алтернативен вариант за тези функции на по-старите версии?

  Михаела Занева:

  Бих те посъветвала да си инсталираш по-нова версия на Illustrator, защото тази е доста стара и много от функциите на новите версии няма да ги имаш. Трябва да имаш поне Illustrator CS5 като минимум, въпреки че дори и той се различава от CS6 или CC.

 • Каква е разликата между добавена страница в Master и такава, която няма Master?

  Доряна Петрова:

  Здравейте, искам да попитам каква е разликата между добавена страница в Master и такава, която няма Master? Ползвам версия СС.

  Михаела Занева:

  Master pages съдържа най-често повтарящите се елементи в Illustrator, с които работим. Улеснява много работата ни, когато трябва да използваме едни и същи графични елементи (лога, надписи на заглавия, подзаглавия), номерация на страници, подпис и т.н. Има подробен урок в този модул точно за Мaster pages ---> Урок 4

  Доряна Петрова:

  Благодаря ви!