Проверка на корекциите, чрез панела Track changes

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Нека си представим, че наш колега ни изпраща този файл да го коригираме, но след това иска да види направените промени.
Tова може да стане много лесно чрез използване на опцията "track changes", която ни позволява да проверим направените корекции.
За достигане до нея отиваме в "window, editorial, track changes".
Има няколко неща, които трябва да знаем за тази опция.
Първо "track changes" работи само на база "story", тоест на база свързани текстови рамки.
Ако имаме например две текстови рамки, които не са свързани помежду си обцията "track changes" ще бъде активирана за едната, но не и с другата рамка.
Друго, което трябва да се направи е да отидем в менюто "file" и да изберем "user".
В първото поле въвеждаме име на потребителя, а от тук ще избера цвят като ви препоръчвам да е светъл и след малко ще видите защо.
Сега нека видим, как работи тази опция ще избера "zoom tool" и ще приближа първата страница.
След това ще избера "type tool" и ще викна някъде в текста.
Отивам в диалоговия прозорец и кликам върху тази икона, за да активирам "track changes" опцията.
Ако има много текстови рамки, както в нашия случай най-добре е да отидем в допълнителното меню към панела и да изберем "enable tracking in all stories".
Така няма да губим време в активиране на опцията за всяка рамка поотделно.
Сега "track changes" активирана за целия документ.
И нека направим някои промени.
Ще копирам този абзац и ще го преместя.
Ще копирам ето този и ще го изтрия.
Също така ще въведа някъде и допълнителен текст.
Тук ще изтрия тази запетая.
За да видя направените промени трябва да отидем в менюто "edit" и от тук да изберем "edit in story editor" или да използваме щшорткът комбинацията "ctrl+Y".
Това е лесен за употреба текстови редактор, в който виждаме направените корекции в текста.
Всички промени са оцветени в цвета, който по-рано избрахме.
Всичко, което е било изтрито е оцветено и задраскано.
Там където има добавен нов текст той е само оцветен като ето тук, а там, където текст е заграден в черна рамка означава, че е бил преместен.
Синята линия отстрани индикира, че някъде на този ред е направена промяна.
Както ви казах това е текстови редактор и дори тук може да добавяме или да изтриваме текст.
Промяната се обновява както в текстовия редактор, така и в документа.
Засега ще затворя този прозорец и нека си представим, че изпращам обратно този документ на нашия колега.
За съжаление "Indesign" няма индикация за направени промени.
Затова трябва предварително да сме предупредили човека, който ще работи по този файл.
След като го получи той трябва да отвори текстовия редактор, отново чрез отиване в менюто един или чрез използване на клавишната комбинация от "ctrl+Y".
Със плъзгачa отстрани ще отида в началото на текстa и ще клекна най-отпред.
Най-бързия и лесен начин да се видят направените промени е от стрелките в диалоговия прозорец.
Ако те са по-светли означава, че няма направени промени в целия документ, но ако са черни, както в този случай означава, че има направени корекции.
Ако кликна на дясната стрелка тук тя ще ме отведе до първата направена промяна.
Сега имам избор или да я приема от тази икона тук, или да я отстраня.
Така връщам текста в първоначален вид.
Кликам отново на дясната стрелка и тя ме отвежда до следващата направена промяна, която отново ще отстраня.
Ако задържа "alt" и кликна на една от двете икони приемам или отстранявам промяната.
По този начин отхвърлям корекцията и "Indesign" автоматично ме отвежда до следващата направена промяна.
Ако имаме много на брой направени корекции, от допълнителното меню може да приемем или отхвърлим всички едновременно.
Също имаме възможност да приемем или отхвърлим корекциите, които са направени от даден потребител.
От панела "track changes" мога да видя, кой потребител е направил тези промени, а също така оттук мога да видя вида на направената корекция.
Дали е добавен текст или изтрит текст.
След като сме готови отиваме отново в допълнителното меню и избираме опцията "disable tracking in all stories".
Така изключваме тази опция.
Това беше всичко за този урок, в който разгледаме панела "track changes", с помощта на който може да видим, какви промени са направи върху работен текст.
Оттам да ги приемем или да ги хвърлим.

Тест за преминаване към следващия урок

 
От къде може да видим направени корекции в текст? 
от опцията Track changes като предварително трябва да сме я активирали 
от панела Edit in story editor, като предварително трябва да сме активирали опцията Track changes
от панела Edit in story editor, който се намира в панела Track changes