Край на висящите редове с Функцията Keep Options

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме фунскцията "keep options" благодарение на която може да предотвратим получаването на често срещани грешки и разрешаване на някои проблеми.
Ще избира черната стрелка, маркирам тази текстова рамка и ще намаля малко.
Забележете, как текста, който принадлежеше към това подзаглавие се премести в друга текстова рамка.
Което ни остави с подзаглавие в едната рамка и тескт в другата.
Нещо което определено не желаем.
Друго което може да се получи е да имат по заглавие в едната рамка, което продължава в другата.
Сега ще увелича тази рамка и забележете, как горе в дясно получихме висящ ред.
Трета често срещана грешка, която ще придаде непрофесионален вид на нашия документ.
Ще намеря рамката и ще ви покажа, как ще фиксираме всички тези проблеми.
Ще избера "type tool" и ще кликна върху този абзац.
След това ще отида в "paragraph" панела и от тук ще избера "keep options".
Ще маркирам "keep with previous", с което казваме на дадения параграф да се задържи с предните няколко реда.
От тук ще избера, с колко реда.
Ще ги направя на два и ще натисна окей.
Сега ще избера ето този параграф.
Ще се върна отново в "keep options".
Този път ще избера "keep lines together".
По този начин казавам на "Indesign" да запази всички редове в дадения параграф, заедно и да не ги разделя ще натисна окей.
Същата операция ще я повторя и ето тук.
Така тези два реда няма да се разделят.
Последното, което искаме да предотвратим е да нямаме висящи редове.
Имаме два варианта в този случай.
Единият вариант е да направим тази настройка локално.
Тоест ако сме забелязали в някой абзац, че се еполучил такъв проблем да направим настройките за него.
Сега ще ви покажа, как можем да ги направим.
Ще избера отново "type tool" и ще маркирам тези два абзаца.
Отново ще отида в "paragraph, keep options".
Ще кликна върху "keep lines together", но този път ще се уверя, че последната опция "at start end of paragraph" ми е активирана.
По този начин съм сигурна, че когато един параграф или абзац се прехвърля ще имам минимум две линии запази в едната колона или ако няма достатъчно място за всички, само две линии ще се прехвърлят в другата.
Така ще предотвратя получаването на висящи редове, тъй като никога няма да имам единствен ред, който да се прехвърли в другата колона, натискам окей.
Сега ще ви покажа, точно как работи.
Ще намаля рамката и забележете, как в момента в който намаля рамката, за да прехвърля само един ред в другата текстова рамка, целият абзац се прехвърля.
В момента, както видяхте направихме локална настройка.
Казахме само на определени параграфи да не се разделят.
По ефективния начин на работа е да направим всички параграфи по този начин.
Това ще го направим от панела "paragraph style", който ще разгледаме подробно в следващите уроци.
"paragraph style" ще го намерим в дясно при останалите панели.
Ще избера "type tool", ще кликна върху дадения абзац.
Отивам върху "paragraph style", кликам два пъти върху стила, който е приложен, за да отворя панела.
След това ще отида в "keep options", ще избера "keep lines together".
Отново се уверявам, че тази опция ми е маркирана и ще натисна окей.
Сега забележете, когато увелича рамката, прехвърлят се минимум два реда тази страна.
Това беше всичко за този урок, в който разгледахме опцията "keep options".
Благодарение на която се справихме с различни проблеми, често срещани при работата с текст, разпределен в няколко колони.

Тест за преминаване към следващия урок

 
По какъв начин може да се справим с висящите редове в един абзац, с цел да предадем професионален вид на документа?
чрез използването на Keep with previous, от панела Keep Options, kaто избираме с колко на брой реда от предходния параграф, избрания от нас абзац искаме да се завържи 
чрез използването на Keep lines together - all lines in Paragraph от панела Keep Options, така задържаме всички редове в избрания абзац
чрез използването на Keep lines together - at start/ end of Paragraph от панела Keep Options, така избираме колко реда да задържим заедно в началото или в края на параграфа, които няма да се разделят при разместване на абзаците