Как може да форматираме избрани думи с GREP styles?

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В предишните уроци видяхме, как да поставяме различни стилове върху думи, изречения, отделни редове или други знаци, но всичко това беше базирано в зависимост от тяхната локация.
В повечето случаи беше в началото на параграфа.
Сега ще ви покажа още по-добър начин на прилагане на стилове върху текст без значение, къде се намира той.
Ще направим всичко това като използваме "grep" стилове.
"Indesign" потребителите се стряскат от използването на "grep", тъй като е за месено кодиране.
В този урок, както и в следващия ще ви покажа някои лесни кодове, които ще са ви невероятно полезни във вашата работа.
Забелязах, че в този текст на няколко места се повтаря думата Попай моряка и точно това име искам да отлича.
За целта ще маркирам "type tool", ше кликна някъде в текста ще отида в "paragraph style" панела кликвам два пъти върху основния текст След което ще избера секцията "grep style".
За да направим нов стил ще кликна на бутона "new grep style".
Oт тук мога да избера, какъв стил да приложа.
Тъй като нямам направен "character style" ще го направя на момента, избирам "new character style" След това ще въведа Попай моряка от "basic character formats" ще избера за шрифт италик, няма да правя никакви други промени и ще натисна окей.
В следващото поле трябва да въведем кода, с който "Indesign" ще намери тази дума.
В случая е много лесно.
Трябва просто да въведем отново думата, която търсим, а именно Попай моряка.
За да я приеме трябва да кликна някъде отстрани, ще натисна окей.
Сега забележете, че навсякъде, където думата Попай моряка е използвана, тя е курсив.
Статията е за ползата от спанака, затова това ще бъде следващата дума, Статията е за ползите от спанака.
затова, това ще е следващата дума, която ще изпъкне в текста.
Ще кликна някъде в текста и отново ще отворя същият прозорец.
Ще отида в "grep style".
Тук виждаме по-рано направения стил.
Ще създам нов чрез натискане на бутона "new grep style".
От прозорчето "apply style" ще избера "new character style" и ще суздам нов стил на име Спанак От "basic character formats" за "font style" ще избера "bold italic" и за цвят ще избера синьо.
Това което ще търсим, ще бъде думата спанак, тъй като на нея искаме да приложим току-що направеният стил.
Ще кликна отстрани.
Сега нека видим, какво получихме.
Там където е изписана думата спанак е подчертана в синьо, това което искахме.
Но там, където е изписана думата Спанакът и е с главна буква, този стил не е приложен.
Също и малко по-надолу забелязвам че там където думата е членувана стилът също е наполовина.
Затова трябва да направя няколко промени в самия код.
Първо трябва да спомена, че "grep style" е "case sensitive".
Ако въведем малки букви "Indesign" ще търси малки букви, ако въведем главни букви "Indesign" ще търси главни букви.
Точно това трябва да кажа на "Indesign".
Да търси, както главни така и малки букви.
Затова ще поставя и главно "С".
От иконката тук ще кликна веднъж, ще отида в долната част на падащото меню, където пиш "match" и ще исбера "or".
По този начин казваме на "Indesign" да търси спанак с главна буква или с малка буква.
Но точно този израз трябва да го поставя в скоби.
Отново ще поставя скоби, тъй като ще въведа друг израз.
Както видяхме на места имаме спанак, но на други места думата е членувана, затова ще въведе интервал.
Отново ще кликна върху тази икона от "match" ще избера "or" и ще въведа "А", тоест спанака.
След това ще въведа "ът" и накрая ще затворя целият израз.
Това което направих сега е да кажа на "Indesign" да търси спанак.
Понякога е с главна буква, понякога с малка буква.
Понякога е само спанак, затова поставих този интервал.
Понякога е спанака, а в други случаи е спанакът пълен член.
Кодът е почти готов.
Единственото нещо, което ни остана да направим е да кажа на "Indesign", че понякога думата ще е спанак, понякога ще е спанака, спанакът.
Понякога ще е с главна буква или с малка.
Ще го направим отново от допълнителното меню тук.
Ще кликна веднъж върху иконката, от "repeat" ще избера "zero or one time".
Нека видим сега, как работи, ще кикна отстрани и окей.
И ето това е желаният резултат.
Както виждате приложихме стила, който преди малко създадохме.
Навсякъде, където е използвана думата спанак, спанака или спанакът.
Това беше всичко за този урок, в който видяхме, как може да поставим различен стил върху дома, без значение къде се намира в текста.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kakво означава знакът "|" (вертикална черта) в израза от урока?
с него казваме, че търсената дума ще се повтори един път или въобще няма да я има в параграфа (Zero or One time)
това е знак, който замества думата "или" (оr)  
това е разделителен знак, който се използва като вътрешни скоби в израза

Въпроси и отговори

 • Каква е ролята на командата Zero Or One Time?

  Веселина Грозева:

  Не можах точно да разбера каква е ролята на командата Zero Or One Time? Когато създавахме стила с името не ь използвахме

  Мария Балева:

  Здравей, виж линк1 и Линк2 надявам се да са полезни.

  Rumen Gotsev:

  и аз намерих полезни връзки с grep in indesign: 1. http://carijansen.com/positive-lookahead-grep-for-designers/ 2. https://trainingonsite.com/images/downloads/InDesign-CC-2019-GREP-metacharacters-2019-04-01.pdf 3. http://carijansen.com/grep-it-vertically-in-indesign/ 4. http://www.ericagamet.com/wp-content/uploads/2016/04/Erica-Gamets-GREP-Cheat-Sheet.pdf

  Нула или Еднократно: Елементът може да се появи един път в последователност или може изобщо да не се появи. Нула или повече време: Елементът може да се показва няколко пъти в последователност или въобще да не се появява. Едно или повече пъти: Елементът се появява един път или повече в последователност. Shortest Match: Запазва търсенето до първата пълна последователност. Без “най-кратко съвпадение”, InDesign търси целия абзац за последователността.

  1. http://typefiwebcontent.s3.amazonaws.com/Resources/InDesign/InDesign_Magazine_Peter_Kahrel_on_GREP.pdf
  2. https://jetsetcom.net/images/downloads/InDesign-CC-2015-grep-mobile.pdf
  3. http://carijansen.com/positive-lookbehind-grep-for-designers/
  4. http://www.kahrel.plus.com/indesign/grep_query_manager.html
  5. http://www.kahrel.plus.com/indesign/grep_matters.html

  GREP (short for "General Regular-Expression Print") is a powerful tool that lets you use wildcards ("jokers") to search and replace text. InDesign's GREP implementation can be used for text and also for formatting codes, finding patterns in text as well as literal text.

  GREP moves beyond the restrictions that hampered earlier InDesign search features, but unfortunately it does have the reputation of being difficult to master. As with many things, it can be challenging to learn, but, fortunately, a lot can be done with surprisingly simple expressions. The aim of this Short Cut is to show how to create simple but powerful regular expressions. (less)

  Zero or One Time: The item may appear one time in sequence, or it may not appear at all. Zero or More Times: The item may appear any number of times in sequence, or it may not appear at all. One or More Times: The item appears one time or more in sequence. Shortest Match: Keeps the search to the first complete sequence. Without “shortest match,” InDesign looks to the whole paragraph for the sequence.

  GREP (съкращение от "General Regular-Expression Print") е мощен инструмент, който ви позволява да използвате заместващи символи ("джокери") за търсене и замяна на текст. Реализацията на GREP на InDesign може да се използва за текст, както и за форматиране на кодове, намиране на модели в текст, както и за буквален текст.

  GREP преминава отвъд ограниченията, които възпрепятстваха по-рано възможностите за търсене в InDesign, но за съжаление тя има репутацията на трудно за овладяване. Както при много неща, това може да бъде предизвикателство да се научи, но за щастие много неща могат да се направят с изненадващо прости изрази. Целта на този Short Cut е да покаже как да създаваме прости, но мощни регулярни изрази.

  Нула или Еднократно: Елементът може да се появи един път в последователност или може изобщо да не се появи. Нула или повече време: Елементът може да се показва няколко пъти в последователност или въобще да не се появява. Едно или повече пъти: Елементът се появява един път или повече в последователност. Shortest Match: Запазва търсенето до първата пълна последователност. Без “най-кратко съвпадение”, InDesign търси целия абзац за последователността.