Допълнения към урока
Учебна програма Тайните на InDesign
2. Форматиране на листа и лейаут (layout) в Индизайн

Създаване на документ, който съдържа различни по размер страници_Alternate layout

Създаване на документ, който съдържа различни по размер страници_Alternate layout
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС