Панела патфайндер (Pathfinder panel)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме "pathfinder panel".
За да достигне до него отиваме от "window, object and layout" и избираме "pathfinder".
Ще маркирам първата фигура и ще избера първата опция.
Какво прави тя? Тя свързва две крайни точки.
Сега Ако избера "zoom tool" с натискане на клавиша "Z" и приближа дадената фигура, може да видим, че свързахме двете крайни точки.
Със следващата опция може да отворим затворен път.
Отново ако избра "zoom tool", приближа и избра бялата стрелка може да видим, че имаме две отделни точки.
С третата опция затваряне отворени пътища.
Това, което прави последната опция е да променя посоката на пътя.
Всяка линия, която се прави има начална и крайна точка и с тази опция може да я променим.
Следваща секция - "pathfinder".
За целта ще маркирам тези две фигури и ще избера първата опция, която ни позволява да обединяваме фигурите.
Обърнете внимание, как го прави.
Прави го в зависимост от това, коя фигура се намира отгоре.
Сега ако натисна "unite" обвинявам двете фигури, като се взима предвид контура и плътният цвят на най-горната фигура.
Ако натисна "ctrl+Z" маркирам този обект, с "ctrl+X" го изтривам и с "ctrl+V" го връщам и го поставям на същото място.
Ако маркирам отново двата обекта и отново избра "unite" получавам този резултат.
Това, което прави следващата опция е да извади най-горната фигура от долната.
Третата опция ни дава възможност да запазим само частта, в която двете фигури се пресичат.
А с тази изваждаме честта, в която двете форми се пресичат.
С последната опция изваждаме задният обект от предния.
от следващата секция може да конвертираме различни форми като първата, която ще бъде създадена, ще бъде големината на рамката.
За последната секция ще маркирам бялата стрелка, с която се маркира ето тази горна точка и ще избере първата опция, с която премахваме дръжките, които се асоциират с дадената точка.
Ще маркирам следващата точка и ще избера следващата опция.
По този начин получавам две отделни дръжки.
Отново ще маркирам горната точка, ще я издърпам и ще видим, какво ни позволява третата опция да правим.
Тя създава дъга като дръжките, които получаваме са свързани помежду си Ще издърпам едната, за да направя по дълга и ще избера последната опция, с която правим дръжките са с еднаква големина.
Последният начин, по който може да създаваме различни форми е да създадем така наречената сложна фигура.
Ще маркирам тези две фигури и от менюто "object" ще избера "path" и след това ще избера "make compound path".
С тази опция позволявам 2 отделни пътя да работят като един, като винаги най-горната фигура се изважда от долната.
Това беше всичко за този урок, в който разгледахме панела "pathfinder panel".

Тест за преминаване към следващия урок

 
Koгато използваме секцията патфайндер (pathfinder), кой е обектът, който влияе на плътния цвят и контура на новополучената фигура?
този обект, който има контур е водещ т.е. новополучената фигура винаги ще има контур
обектът, с по-големи размери
обектът, който се намира най-отгоре
обектът, който се намира най-отдолу