Как да подреждаме обекти чрез панела алайн (align panel)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще разгледаме, как да подреждаме обекти чрез панела "align".
Ако не го виждате от дясната страна, при останалите панели отидете в "window" "object and layout" и изберете "align".
За да виждаме всички опции, които панелни предоставя от иконката тук ще кликна веднъж и ще избера "show options".
От опцията "align tool" може да изберем, спрямо какво ще ни бъдат предадени обектите.
Могат да бъдат подредени спрямо селекцията, която сме направили, спрямо ключов обект, който ще ви покажа по-късно в урока точно, как работи.
Спрямо наборното поле, което не го виждаме в момента.
спрямо листа или ако работим с два листа, спрямо тези два листа.
Ще избера "align to selection" и ще маркирам тези четири обекта.
Първата опция ни позволява да подредим обектите в тази селекция спрямо обекта, който се намира най-вляво.
с "ctrl+z" връщам обратно направената промяна.
Със следващата опция подреждаме обектите прямо центъра на тази селекция, Тоест обектите ще бъдат подредени спрямо тази точка тук.
И с последната опция подреждаме обектите спрямо обекта, който се намира най-вдясно, тоест ето този тук.
За следващите 3 опции ще селектираме тези 3 фигури отдолу.
Тази опция ни позволява да подравним обектите спрямо обекта, който се намира най-отгоре.
С тази опция отново подреждаме обектите, спрямо центъра на селекцията, спрямо тази точка.
И с последната опция спрямо обекта, който се намира най-отдолу.
Следваща секция "distribute objects" може да бъде доста объркваща.
Сега ще ви покажа точно, какво прави тя.
Отново ще маркирам ето тези четири обекта и ще ги подравня отляво.
След това ще избера първата опция.
И не се подвеждайте от резултата.
В момента разстоянието между обектите е еднакво.
Това е така тъй като обектите са ни с еднаква големина и в момента не може да видим точно, как работи в действителност тази опция.
Ще намали този обект и ще уголемя този, а също така ще намаля и този.
Сега отново ще селектирам тези четири обекта и ще избера същата опция и вижте резултата.
С тази опция правим разстоянията между най-горните части на обектите еднакво.
Сега ако избера "measure tool", който се намира под пипетката и измеря разстоянието между най-горните точки на фигурите, то ще бъде еднакво.
Това го виждаме, както в панела на "measure tool", така така и в контролната лента.
Опциите от тази секция не намират голямо приложение, затова няма да разглеждаме останалите.
Но принципа и логиката, по които те работят са същите.
Отново ще меркирам тези четири обекта, ще ги подравня отляво, ще отмаркирам "use spacing" засега и ще изберете тази опция.
С нея вече правим разстоянието между обектите еднакво.
От опцията "use spacing" мога да задам точно разстоянието между обектите.
Тоест сега всеки един обект се намира на 15 милиметра от другия.
Имаме опция и за хоризонтално подреждане.
Отново ще маркирам тези четири обекта, ще променя тази стойност на пет милиметра и ще избера отново тази опция.
Какво ще стане обаче ако искам всички тези обекти да се преместят с пет милиметра отстояние спрямо долният обект.
Точно тук идва момента да говорим за така наречения ключов обект.
Отново ще натисна "ctrl+z" и от опцията "align tool" ще избера "align to key object".
Разбираме, кой ни е включовия обект по синята маркировка, която се получи.
Ако искаме да променим ключовия обект, достатъчно е само да питам веднъж върху обекта, който искаме да ни е водещ.
Сега отново ако изберете тази опция, всички обекти ще се преместят спрямо ключовият обект.
Ако искаме да подравним даден обект спрямо народното поле, достатъчно е да изберем "aligned margin" и сега маркираният обект ще се подравнява спрямо наборното поле.
Това беше всичко за този урок, в който разгледахме панела "align" и как да работим с него.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Kakво правят опциите от секцията Distribute objects?
чрез тези опции подреждаме обектите на еднакво разстояние един от друг
чрез тези опции правим разстоянието, между най-горните части на обектите, да бъде еднакво
чрез тези опции правим разстоянието, между най-горните части на обектите, да бъде еднакво, като това зависи от референтната точка

Въпроси и отговори

 • Как да селектирам обекти ,без да се вмъкне още един ,който е наблизко?

  Цвета Попова:

  Като селектирам обект 1 ,се добавя и 2,защото е близко?Или как да изключа нежелан обект в направена селекция?

  инж. Maskara:

  Маркираш ги с натиснат Shift или изключваш обект от селекцията по същия начин.

  Milena Svetoslavova:

  за да мина на следващия урок ми се наложи да дам грешен отговор - не мога да се съглася, че Distribute objects прави разстоянието между горните части на обектите еднакво - прави го, само ако избираме първия вариант с Distrubute top edges

  Цвета Попова:

  да ,това важи за теста.Наистина има недоуточнение